Skip to main content.

den 29 maj 2009


  Ondskans olidliga lätthet

Fick denna dikt tillsänd mig. Den handlar om ondskans olidliga lätthet:

My name is
Brand New Baby
But some will
call me choice
They don’t care
about my murder
Just because I
have no voice
My Mom says
‘it’s her body’
But tell me
how this can be?
The thing they
are destroying
Is little, tiny ME!
I know that it is true
That I need your womb to live
But since you are my mommy
Is that so much for you to give?
Now Mommies are not perfect
But most of them will try
To protect their little babies
But you want me to die!
I cannot understand it
So this I ask of you
Please tell me why you hate me
It’s the least that you could do
While other mommies coddle
Mine steps into a room
And whispers that she’s ’sorry’
While they turn on the vacuum.

Av Melanie Watson.

Andra bloggar om: ,

den 13 maj 2009


  Svenskens schizofrena hållning i abortfrågan

Det är märkligt vilken enastående dubbelmoral som präglar debatten om de könsbundna aborterna. Å ena sidan betraktas ofödda barn som livlösa tingestar – å andra sidan kan man könsdiskriminera dem. Men antingen är ett foster ett liv eller ej. Och är det inget liv är kan det heller inte könsdiskrimineras.

Bitte Assarmo i dagens SvD.

Reaktionerna på de könsselektiva aborterna får mig att tänka på hur väldigt schizofren svensken är när det gäller aborter. Svensken vill värdera fostret men inte så mycket att det går ut över kvinnans absoluta rätt att ta dess liv. Samtidigt som vi då säger oss vara för fri abort är det helt naturligt för oss att denna ”fria” abort inte gäller efter vecka 18. Vi säger vidare att aborter inte ska användas som preventivmedel men att alla skäl i slutänden ändå är helt ok. För vilka är vi att ha synpunkter på andras val?

Det finns egentligen bara två rimliga hållningar i abortfrågan. Antingen anser vi att fostret är en människa och drar konsekvenserna av det. Eller så menar vi att fostret saknar människovärde och drar konsekvenserna av det. I det första fallet kan kvinnan rimligen inte ha någon rätt att bestämma över fostrets liv. I det andra fallet förefaller alla begränsningar av aborterna helt orimlig. Om fostret endast är en cellklump bör kvinnans rätt vara absolut. Något inkräktar på hennes liv och självklart ska hon få ta bort det om det så bara beror på att hon inte önskar börja köpa familjetuber med majonnäs.

Men menar man att fostret saknar människovärde måste man samtidigt förklara skillnaden mellan foster och nyfödd bebis. Vad är det som gör att fostret saknar människovärde medan bebisen har det. Och här saknas goda förklaringar. Så i slutänden finns det nog ändå bara en rimlig hållning i abortfrågan.

Andra bloggar om: , , ,

den 12 maj 2009


  Då liksom nu

abortion

Andra bloggar om: , , ,


  Varför folk borde gifta sig

Varför gifter folk sig? Ja, det finns förstås massor av skäl. Klassiska anledningar har att göra med fina saker som kärlek och familj. Men efter ett samtal med en nygift god vän igår kände jag att det är dags att ta bladet från munnen och säga som det är: det finns ett väldigt krasst och gott skäl till att gifta sig som få vågar tala om och det är att man som gift får ett mer, ska vi säga, avspänt förhållande till sex. Först som gift kan man sluta att ideligen tänka på sex och börja ägna tankarna åt viktiga saker.

Nu är det ju inte därför folk gifter sig, snarare går tankarna antagligen åt andra hållet. Som gift ska man äntligen få ha sex med sin käresta. Och kan något vara mer underbart? Kanske går tankarna i riktningen att man dag som natt, timme ut och timme in ska ägna sig åt kärlekens njutningar. Så var det för mig. Men inte blev det så… För sanningen är väl att sex är bäst när vi ser fram mot det? Eller som någon har sagt angående uppsatsmetodik(!):

Methodology, like sex, is better anticipated than experienced.

Detta är den stora hemligheten som endast gifta (och sambosar) känner till. Det låter lite bistert och det är det kanske också.

Andra bloggar om: ,

den 4 maj 2009


  Enkla argument mot könsneutrala äktenskap

I helgen har jag planterat skog. Det har varit näst intill perfekt väder, fåglarna har sjungit och inga myggor har stört. Så tankarna började flöda lite igen. Och jag tänkte på varför det är så svårt att få gehör för uppfattningen att könsneutrala äktenskap är av ondo. Kanske beror det på att försvaret av det traditionella äktenskapet har en tendens att bli lite långrandigt, med långa och vackra tal om dess historiska betydelse. Detta vill jag i sådana fall råda bot på genom att presentera följande relativt enkla argumentationslinje:

  1. Stabila familjer är av godo för barnen, vårt lands framtid.
  2. Äktenskapet i dess traditionella form har en positiv effekt på familjens stabilitet.
  3. Det könsneutrala äktenskapet urholkar äktenskapet koppling till familj och barn.
  4. Därför kommer det könsneutrala äktenskapet att ha få en negativ effekt på familjens stabilitet.
  5. Därför är det könsneutrala äktenskapet av ondo.

Ja, ungefär så tänker jag. Argumentet skulle kunna kompletteras med en punkt om lagstiftningens signalvärde för att stötta slutsatsen i punkt 4.

Ett kyrkligt motstånd mot könsneutrala äktenskap kan vara baserat på ovanstående argument. Men kyrkan har även andra argument i sin arsenal. Framförallt ger Bibeln ett tydligt budskap om det homosexuella samlivets syndfulla natur. Kyrkohistorien liksom även den världsvida kyrkan ger här ett starkt vittnesbörd om att denna tolkning av Skriften är korrekt. Guds tanke med sexualiteten synes vara att förena en man och en kvinna så att de har sin lust till varandra och bildar familj. Därför kan kyrkan aldrig vare sig viga eller välsigna en homosexuell relation.

Andra bloggar om: , , , , , ,