Skip to main content.

Sex

Sex. Ordet tränger sig in i mitt innersta och väcker en mängd känslor och minnen. Fantasierna sätter fart och bilder sköljer förbi mitt inre öga. Farligt och lockande, pÃ¥trängande och upphetsande. Förbjudet! Ja tyvärr, det är olagligt omrÃ¥de och dess mark minerad. IntrÃ¥ng bestraffas med kyla och uteslutning. Kristendomens NEJ blir till ett knytnävsslag i ansiktet, det är hÃ¥rt och obevekligt och lämnar mÃ¥nga offer vid vägkanten. Det är skammens omrÃ¥de och det bevakas med höga elektrifierade skyddsstängsel. Den asketiska livsförnekande strömningen gör sig hörd med sitt elfte bud: ”Du skall icke njuta av livet”. Upproret är ett givet faktum, sÃ¥ naturligt. I ilska lämpas all brÃ¥te överbord och kvar blir ett ”Carpe diem”, förvanskat till att betyda ”Gör ALLT idag, imorgon kan du vara död”, en i sig självuppfyllande profetia.

Är dessa alternativen? Ja eller nej, allt eller inget. Det förefaller som om människan är binär, att hon bara klarar ettor och nollor, tvÃ¥ alternativ. Den slingrande medelvägen med den ständiga faran för avÃ¥kning, skyr hon som katten skyr vatten. Ja och nej, är det mer än vi klarar? ÄndÃ¥ verkar det vara just denna den svÃ¥raste vägen Bibeln anvisar. Vi borde inte vara förvÃ¥nade. Som sÃ¥ ofta pÃ¥ vÃ¥r pilgrimsfärd tvingas vi gÃ¥ pÃ¥ en smal bergskam. Det stupar brant pÃ¥ bÃ¥da sidorna om oss. Det är dessutom skumt, ljuset räcker knappt till för att lysa upp den smala knivspets vi har att vandra pÃ¥. VÃ¥r färds förutsättningar försämras ytterligare av väl upplysta reklampelare pÃ¥ bÃ¥da sidorna. Den ena säger ”Vitalisera ditt sexliv. Byt partner ofta!”. PÃ¥ den andra ser vi en bild av en munk med nedsänkt blick och ett kyskhetslöfte hängt om halsen. Vi vänder bort blicken, med hopp om att det svaga ljus vi ser lÃ¥ngt borta längs bergskammen inte är en illusion. Pilgrimmen ber en sakta bön: ”Herre, led mig rätt pÃ¥ denna mörka väg”.

Tydligen är människan skapt till en sexuell varelse. Sexualiteten hör till människans väsen. Gjorde Gud detta enbart för att plåga eller kanske för att pröva oss? Det är inte troligt eftersom sexualiteten som sådan aldrig fördöms utan endast missbruk av den. Normerande för dess bruk är berättelsen i 1 Mos 2:24-25. Där sägs att mannen först ska överge sin fader och moder, antagligen genom en offentlig deklaration, och hålla sig till sin hustru. Därefter ska de bli ett kött. Den kroppsliga föreningen sker inom ramen för ett förbund där make och hustru har lovat varandra trohet, att de ska hålla sig till varandra. Det är alltså två saker som konstituerar äktenskapet; offentliggörande och löfte. Nu finns förutsättningen för att de båda i sin nakenhet inte ska blygas inför varandra. Inom detta trohetsförbund kan sexualiteten frodas utan att framkalla skamkänslor. Man och hustru kan vila tryggt i varandra, medvetna om att endast döden skall skilja dem åt. Samlaget är ett uttryck för att deras förening är livslång.

Hur är dÃ¥ detta ett ja? För den driftsfyllde tonÃ¥ringen, liksom för den som smakat av sexualitetens frukter, innebär det att lägga locket pÃ¥, att inte fÃ¥ ge uttryck för sin lust. Äktenskapet hägrar, inte sÃ¥ mycket för den livslÃ¥nga kärlekens skull utan för att man äntligen fÃ¥r bruka de kroppsdelar som har längtat efter att bli brukade sedan de tidiga tonÃ¥ren. Kan det finnas en tanke bakom väntandet? Gud verkar ju ha gjort oss könsmogna lÃ¥ngt innan vi är redo för äktenskap och barn. Även om tidpunkten för vigseln är kulturellt betingad kvarstÃ¥r det faktum att en trettonÃ¥ring är för ung för föräldraskap. ”Intet är som väntans tider” heter det ju, men det kan man knappast säga till den väntande, allra minst om han eller hon börjar närma sig de fyrtio.

I kristendomens ja till sex finns tanken att det ocksÃ¥ finns en som väntar pÃ¥ mig, en person som är redo att gÃ¥ i döden för att bevara sin oskuld. ”Endast du fÃ¥r komma mig sÃ¥ nära, du min älskade”, säger hon. Hur kan jag dÃ¥ göra annat än att leva i sexuell renhet, i väntan pÃ¥ att fÃ¥ möta henne och pÃ¥ vÃ¥ra ja till varandra. Allt annat vore att dra vanära över henne och mig själv. PÃ¥ vägen fÃ¥r jag dessutom lära mig självbehärskning och lustens djup, nÃ¥got som kommer att berika kärlekslivet i evighet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestShare on TumblrShare on Reddit