Skip to main content.

den 12 april 2014


  Uppdrag granskning vill brännmärka konservativa präster

Det har kommit fram att Uppdrag granskning (UG) har smygfilmat fejkade själavårdssamtal mellan en av redaktionens medarbetare och några präster inom Svenska kyrkan. Medarbetaren på UG har utgett sig för att vara homosexuell och sökt råd hos prästerna. Någon dag efter ”själavårdssamtalet” har reportern återkommit till prästerna, visat en samtalsutskrift och velat ha ett uttalande.

Med rätta är många inom kristenheten nu upprörda. Så även jag. Kritiken har främst handlat om att UG:s metoder våldför sig på det heliga rum som bikt och själavård utgör, att de underminerar framtida samtal mellan präst och konfident och att UG äventyrar tystnadsplikten. Tystnadsplikten är vidare absolut och gör att berörda präster inte får kommentera frågan.

Här tycker jag att Svenska kyrkans folk gömmer sig bakom formaliteter och religiös mystik istället för att adressera kärnfrågan. Bikt och själavård må vara heliga i en kristen kontext men är det knappast för SVT:s journalister. Och tystnadsplikten finns rimligen till för konfidenten, ej någon annan. UG:s ansvarige utgivare Nils Hansson menade att den absoluta tystnadsplikten skapade ett ”konstruerat problem” och jag är beredd att hålla med honom. Om det uppenbarligen ej skett något samtal med Gud, konfidenten själv offentliggör samtalet och låter prästen tala ser jag inga reella skäl till att binda prästen till ett tystnadslöfte.

Sedan är det sant att UG:s metoder kan försvåra framtida själavårdssamtal eftersom prästen kanske misstänker att samtalet är riggat. Men detta är ett problem med metoden som sådan och drabbar alla som blivit utsatta för dold kamera. Antagligen känner politiker som kampanjar i valstugor samma sak. Ska de våga tala öppenhjärtligt med folk som kommer in och vill samtala om känsliga frågor? Det kan säkert argumenteras för att dold kamera därför aldrig bör användas. Att ljuga är alltid fel. Men jag tror ändå att de flesta är överens om att det finns situationer som motiverar dold kamera.

Och då kommer vi till kärnfrågan. Enligt Nils Hansson kommer UG:s reportage att visa på ”allvarliga missförhållanden” inom Svenska kyrkan. Och det är endast just allvarliga missförhållanden som kan motivera en så moraliskt tveksam journalistisk metod som dold kamera är. Men av vad som är känt idag är det svårt att se att det överhuvudtaget existerar några missförhållanden, än mindre några allvarliga sådana. Nils Hansson motiverade metoden med hänvisning till att det existerar präster som tycker att homosexualitet är en sjukdom och tror sig kunna bota den. Men man måste vara väldigt trendkänslig, vara närmast maktfullkomlig och ha kort minne för att tycka att detta kvalar in i kategorin ”allvarliga missförhållanden”.

Antagligen är det ingen präst som tror sig kunna bota homosexualitet och som själv skulle välja ordet sjukdom. Nej, det handlar om präster som menar att Guds tanke med sexualiteten är att förena en man och en kvinna i äktenskapet och att Gud har förmågan att förändra en människas sexuella läggning så att den fungerar i enlighet med Guds avsikter. Även om man nu tycker att dessa är extrema övertygelser som inte hör hemma i Sverige år 2014 handlar det trots allt bara om övertygelser som sällan praktiseras. Och endast i ett totalitärt samhälle sätts likhetstecken mellan övertygelser och allvarliga missförhållanden. Elisabeth Sandlund på Dagen uttrycker det bra:

Då ligger steget till häxjakt snubblande nära, då får all rim och reson ge vika för lusten att avslöja och sätta åt den som mer eller mindre godtyckligt definieras som makthavare, då tillgrips osmakliga och obehagliga metoder.

Detta handlar om en brännmärkning av personer som har en traditionell kristen uppfattning om den mänskliga sexualiteten, en uppfattning som delades av de flesta svenskar för bara några årtionden sedan. Uppdrag granskning rider här på en internationell våg av ny intolerans som tar sig totalitära uttryck. I USA tvingades i veckan grundaren och den nyss tillträdde VD:n till Mozilla Brendan Eich att avgå när det framkom att han för sex år sedan bidragit till en kampanj i Kalifornien för att bevara äktenskapet mellan man och kvinna. Hur han faktiskt agerade mot homosexuella spelade ingen roll, det var åsikten som skulle brännmärkas.

Skåda ansiktet på den nya inkvisitionen: ”Tyck som oss annars hänger vi ut dig.” Det är djupt olycksbådande.

Läs även vad andra skriver om , , , .