Skip to main content.

Sanning

”Om man säger om det som är att det är eller om det som inte är att det inte är, då talar man sanning. Men om man säger om det som är att det inte är eller om det som inte är att det är, då talar man inte sanning.” Aristoteles

”Sanningen består i en överensstämmelse mellan tingen och intellektet.” Tomas av Aquino

Man talar sanning om man säger som det är. Ett påstående är sant om det svarar mot verkligheten. Svårare än så borde det inte vara.

Idag florerar emellertid skepticism och subjektivism. Ordet ”Sanning” har blivit en stötesten. Särskilt märkbart är detta på det religiösa området. Vad gäller åtminstone den generella skepticismen kan den enkelt visas vara självmotsägande. Iakttag följande populära påståenden:

”Inget är sant”
”Det går inte att veta något”
”Man kan inte vara säker på något”
”Det finns inga universella sanningar”
”Man ska inte vara dogmatisk”
”Det finns inga absoluta sanningar”
”Det finns ingen objektiv sanning”

Den som påstår detta menar ju emellertid att verkligheten faktiskt förhåller sig på detta vis. Alltså:

”Det är sant att inget är sant”
”Jag vet att det inte går att veta något”
”Jag är säker på att man inte kan vara säker på något”
”Det är universellt sant att det inte finns några universella sanningar”
”Jag är dogmatisk om det faktum att man inte ska vara dogmatisk”
”Det är absolut sant att det inte finns några absoluta sanningar”
”Det är objektivt sant att det inte finns några objektiva sanningar”

Självmotsägelsen är uppenbar. Vad gäller subjektivismen förtjänar den knappast att tas på allvar om det inte vore för det faktum att den är så utbredd. Följande är ett typiskt subjektivistiskt utlåtande: ”Det finns ingen absolut sanning. Det som är sant för dig är inte sant för mig.” Den som säger det, subjektivisten, bör då i konsekvensens namn också mena att det utlåtandet endast är sant för honom själv. Alltså hävdar han inte att objektivisten, som utmanade honom, har fel. Han hävdar överhuvudtaget ingenting. Han argumenterar inte! Han delar enbart en tanke eller en känsla. Hans opponent kan bara svara ”Hur känns det?”