Skip to main content.

Debatter om Guds existens

I min artikel om gudstro argumenterar jag för Guds existens. Det kanske förvånar somliga att jag gör det. Är inte var och ens tro något subjektivt, något som har litet att göra med vår gemensamma verklighet? Visst finns det ett subjektivt element i tron på Gud, det är ju den kristna uppfattningen att tron handlar om en djupt personlig relation till vår fader i himlen. Vi ber till honom och lovsjunger honom. Samtidigt vore allt enbart en illusion, en gigantisk masshypnos, om vi samtidigt inte var övertygade om hans existens. Guds finns inte bara ”i mitt hjärta” utan är en faktisk levande person. Den kristna religionen är lite speciell i detta hänseende. Det är en historisk religion i meningen att det den bygger på är händelser som utspelat sig i historien, i verkligheten, och inte enbart har vuxit fram ur någon enskild persons uppenbarelser eller filosoferande. Se på trosbekännelsen hur den innehåller påståenden om historiska händelser (”född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus…”). Om dessa saker inte inträffat vore kristendomen falsk och inte värd att leva för.

William Lane (Bill) Craig, en amerikansk religionsfilosof, har vid flera tillfällen mött ateister (eller personer som argumenterat för ateismen) och debatterat med dem på temat ”Does God exist?”. Han har varit i Sverige vid två tillfällen och mött svenska filosofiprofessorer (Lars Bergström och Torbjörn Tennsjö). Flera av hans debatter finns tillgängliga via hans hemsida. Läs också hans artiklar, jag kan särskilt rekommendera ”The existence of God and the beginning of the Universe”.