Skip to main content.


den 1 december 2010


  Petrus den främste

Bengt Malmgren går igenom argumenten för att Petrus hade en särställning bland Jesu lärjungar i dagens Dagen. Han gör det väl. Att Petrus var lärjungarnas ledare är, som Bengt Malmgren själv skriver, egentligen otvetydigt om man utgår från texterna. Problemen uppstår när man tar på sig de antikatolska glasögonen och läser texterna om Petrus utifrån föreställningen att den katolska kyrkan inte kan ha rätt.

För en tid sedan diskuterade jag innebörden av Jesu ord ”Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka.” Även då stod det klart att det var antikatolska föreställningar som hindrade deltagarna i diskussionen från att komma fram till den relativt enkla och självklara slutsatsen att Jesus med ”klippan” syftade på Petrus.

Men att Petrus var apostlarnas ledare och ”klippan” innebär inte per automatik att katolska kyrkan har rätt i allt den påstår om kyrkans ledarskap. Mycket mer återstår att bevisa. Och Bengt Malmgren lovar att återkomma med frågorna om successionen och om huruvida Rom är sätet för Petri efterträdare.

Den som inte orkar vänta på Bengt Malmgren kan med fördel läsa min egen text Påvedömet på biblisk grund, en text som egentligen är ett brev skrivet till en väninna. Hon avfärdade brevet med orden att där bara fanns bokstav, ej Ande. Jag tyckte att de orden saknade Ande.

Att jag ännu inte är katolik har främst med familjeskäl att göra. Men sedan finns det alltid tvivel som kommer och går. Just nu har jag väldiga problem med sakramenten och dess centrala roll inom den katolska kyrkan. Hokus pokus hamnar i centrum, den mänskliga gemenskapen och hur folk faktiskt lever blir oviktigt. Det finns också en stränghet som jag vänder mig emot. Så exempelvis tycker jag det är direkt upprörande att det betraktas som en dödssynd att, med avsikt, utebli från söndagens mässa. Det luktar så mycket maktmedel över sådana regler och så lite evangelium. Mord, våldtäkt, langning av knark borde vara en dödssynder. Men att hoppa över ett kyrkobesök? Eller att onanera? Litet blir verkligen stort.

Andra skriver om: , , , , ,

Du kan kommentera, eller