Skip to main content.

den 5 oktober 2015


  Replikskifte med Stefan Swärd i Världen idag

Jag dribblade förra veckan med pastor Stefan Swärd i Världen idag. Tidningen lade aldrig ut artiklarna på nätet så här kommer de istället.

Mitt inlägg:

vid1

 

Stefans svar:

vid2

Stefan skriver att han aldrig försvarat helt fri invandring. Vad ”helt fri” innebär förstår jag inte men så här skriver han på sin blogg: ”Detta förutsätter att det finns möjlighet till fri invandring och att man kan få arbetstillstånd var som helst.”

Han skriver också: ”Tycker Poluha att de miljoner svenskar som flyttade till USA för mer än 100 år sedan handlade moraliskt felaktigt?” Frågan är märkligt ställd eftersom jag aldrig klandrat enskilda människors val. Men andemeningen i frågan är ändå relevant. Hur ställa sig till den stora utvandringen från Sverige till USA? I mitt tidigare blogginlägg skissar jag på hur vi kan tolka Bibelns tal om gränser i detta avseende. Där finns ingen absolut regel mot stora folkvandringar, endast en god ordning för folken att bo kvar innanför nationens gränser. Gud skapar ju ibland nya nationer.

I fallet med Amerika tänker jag att utvandringen utarmade Sverige. Vi blev av med de mest handlingskraftiga människorna. De fick istället berika det nya landet i väster. Där fanns gott om utrymme. Människor fick en jordlott och ställde inga krav på samhället i övrigt. USA var då ett land med stor förmåga att integrera invandrare. Så här finns både likheter och skillnader med situationen idag. Den stora utvandringen från Syrien gör det landet fattigare och en återuppbyggnad kommer att ta längre tid utan dem. Sedan är Sverige, liksom alla välfärdsländer, mycket dåliga på att integrera nya invånare. De nya invånarna i Amerika kunde vidare samlas kring den unga nationens bärande idé, nämligen tron på individens frihet, ansvar och förmåga. Sverige saknar en sådan och istället binds vi svenskar ihop av språk, kultur och historia. Detta gör oss sämre rustade för att hantera kulturkrockar.

I sin avslutning skriver Stefan att det är viktigt att ta avstånd från den politik som bygger på främlingsrädsla och svartmålning av invandrare. Ja. Och? Min artikel handlar ju inte om det utan om hur det finns en helt annan grund för att vilja motverka stora folkvandringar. Här går Stefan på autopilot och hans avslut blir en god illustration på hur svårt det är att föra ett intelligent samtal i den här frågan, även kristna emellan.