Skip to main content.


den 9 maj 2015


  Sakine, skolan och föräldrarnas rätt

En bra ingång vid samtal om religiösa friskolor är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter artikel 26 punkt 3. Den säger:

Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Europakonventionen säger vidare att staten skall respektera föräldrarnas rätt ”att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

Sedan 1995 är Europakonventionen överordnad svensk lag. Därför är svenska myndigheter egentligen skyldiga att ta hänsyn till föräldrars eventuella invändningar mot inslag i skolan som inte står i överensstämmelse med deras religiösa eller filosofiska övertygelser. När så inte sker bryter myndigheterna mot lagen. (Läs med fördel Lars F Eklunds genomgång av rättsläget).

Mot bakgrund av dessa konventioner och sunt förnuft borde frågan om friskolornas existens, även religiösa sådana, vara en icke-fråga. Det är föräldrarna som ansvarar för barnets välfärd och fostran och de måste därför ha friheten att sätta barnet i den skola som de önskar. Utan denna frihet kan de inte ta sitt naturgivna ansvar.

Det kan förstås gå snett och då måste det omgivande samhället reagera. Skolor kan bli fängelser och rena indoktrineringsanstalterna. Men alternativet med ett statligt utbildningsmonopol är värre. Det leder till ofrihet och påtvingad enhet. Och faktiskt till en statligt sanktionerad indoktrinering. Önskar vi verkligen ett pluralistiskt samhälle (till skillnad från Humanisternas idé om ett sekulärt sådant) måste föräldrarnas vilja för sina barn respekteras.

Med dessa tankar i huvudet läser jag Sakine Madons kommentar i Expressen om Humanisternas kampanj om att barn ska slippa bli ”stämplade med en viss livsåskådning”. Judinnan Anita Goldman gick i taket när hon såg kampanjen och jag tycker i det stora hela att hennes reaktion är berättigad. Men Sakine Madon menar att ”missförståndsproffsen nu ställt sig på rad” (en mycket kort rad) och att det är självklart att myndigheterna inte ska behandla barn som tillhörande en viss religion.

humbarnen

Hennes artikel är tanklös. Hon tar inte det minsta hänsyn till vare sig vad MR-konventionerna säger eller frustrationen som många religiösa föräldrar känner över den svenska skolan (disciplinproblem och undervisningen om sexualitet för att ta två exempel). Det hon menar är självklart, att barn inte har en religiös identitet, är verkligen inte det. Den utvecklas förstås och är vid unga år kopplad till föräldrarnas. Men barnets samhörighet med föräldrarna är central för dess utveckling och inget som en skola ska laborera med. Det är den tillhörigheten skolan ska visa respekt för. Det handlar alltså inte om att ”stämpla” barnet med en viss livsåskådning (vad det nu närmare innebär) utan att ta hänsyn till det religiösa sammanhang som barnet lever i.

Inte heller verkar Sakine Madon värna det pluralistiska samhället, trots att hon är liberal. Hon är blind för att den ”icke-konfessionella” skolan är en chimär och att en enhetsskola skapar ett enhetssamhälle. Ska vi få ett samhälle där civilsamhället florerar och har stor mångfald måste föräldrarna få styra över sina barns utbildning. Denna möjlighet är redan kraftigt kringskuren, trots att vi har friskolor med och utan religiösa inslag. Skolplikten gör barnen till skolans egendom i nio år och läroplanen, som alla skolor måste följa, är detaljerad. Hemundervisning nekas regelmässigt och föräldrar har svårt att få igenom undantag. Om man inte är beredd att bara följa strömmen är det svårt att vara förälder idag.

Ofriheten dominerar skolans värld vilket är sorgligt i sig. Det blir extra sorgligt när inte ens den icke-socialistiska oppositionen, vår så kallade höger, står upp för familjers frihet att styra över sina barns skolgång.

Läs även vad andra skriver om , , , , .

Du kan kommentera, eller pinga från din egen sajt.4 kommentarer till “Sakine, skolan och föräldrarnas rätt”

 1. stefan säger:

  Du har helt rätt i sakfrågan här, men jag tror att det är på tiden att reda ut ett rätt vanligt missförstånd som dyker upp även i denna bloggpost. Sakine och hennes gelikar är inte liberaler. De är inte ens i närheten av att vara det. De riktiga liberalerna tycker precis tvärtom i de här frågorna. http://www.mises.se/2014/09/03/029-skoltvang-och-fordumning/

  Frågan om familjernas rätt att själva välja utbildning till sina barn har i liberala kretsar varit stekhet i Sverige sedan Jonas Himmelstrand höll sin föreläsning om hemskolning på freedomfest 2011 (att se den är nästan ett måste för alla som är det minsta intresserade av skolpolitik) och i stort sett alla i klassiskt liberala kretsar är rörande överens om att den nuvarande skolpolitiken inte är försvarbar för fem öre (varken moraliskt eller intellektuellt).

  Vad det handlar om är att en oerhört viktig ideologisk strid ligger och bubblar under utan i samhällsdebatten, där staten genom olika lagar vill tvinga alla människor att uppfostras i statliga institutioner från de att de nästan är nyfödda tills de är vuxna (du har säkert sett att ledande politiker försökt få skolplikten att gälla från 3 års ålder tills ungarna så småningom gått ut gymnasiet, och därefter vill vissa tokstollar även fylla på med medborgartjänst). Så den här skolpolitiken som människor som Sakine och Humanisterna (som även de på helt felaktiga grunder ibland blir kallade liberaler) står för är en del av ett mycket större och allvarligare problem. Det är i grunden Myrdalarnas politik som de här människorna försöker återuppväcka.

  Så det är verkligen befriande att se dig protestera mot detta, men jag tror att det är bra att reda ut begreppen och kalla dessa människor för dess riktiga benämningar: socialister/etatister.

  den 10 maj 2015 kl 12:04
 2. pelle säger:

  Tack Stefan för din kommentar. Skönt med lite bekräftelse i denna fråga.

  Anklagelsen mot detta perspektiv är ju att det ignorerar barnen, att det gör barnen till ”en maskot” till föräldrarna (som Sakine uttrycker det). Ska föräldrarna få bestämma!!! Som om barnens behov bäst tillgodoses av staten!

  Motargumentet är ständigt: Men vad gör vi med fundamentalistiska muslimska skolor, ska de bara få fortsätta att indoktrinera barn? Jag tycker det är en klurig fråga och landar i att myndigheterna måste få ingripa om skolan inte följer vissa grundläggande värden (ex respekt för demokrati). Vad tänker du?

  Tack för tips om Himmelstrands föreläsning. Lyssnar på den nu.

  den 10 maj 2015 kl 21:53
 3. stefan säger:

  Först svar på din fråga.
  Jag delar den synen som Misesinstitutet har (i länken ovan), och det ska du veta att i princip hela den den klassiskt liberala rörelsen gör i Sverige. Vill man lösa problemen som ändå kan uppstå så gör man det enkelt genom att ersätta skolplikten med läroplikt, vilket egentligen inte borde vara det minsta märkvärdigt eftersom det var så deb svenska lagstiftningen såg ut fram till 2011 (fast folk i allmänhet inte visste om det) och som lagstiftningen ser ut i nästan hela västvärlden (inklusive Finland som vi ju brukar ange som föredöme). Genom läroplikt och grundläggande kontroller hindrar man de fåtal enskilda fall där föräldrar missköter sig samtidigt som man säkerställer de grundläggande rättigheterna för familjerna i övriga fallen.

  Det här blir långt igen, men om du har missat de senaste fyra årens skoldebatt i de de klassiskt liberala kretsarna så kommer en sammanfattning här (väl medveten om att detta är väldigt radikalt och på gränsen till konspiratoriskt).

  Man kan väl säga såhär att det var den här frågan (och specifikt fallet Dominic) som fick en stor del av libertarianerna (inklusive mig) att helt överge den borgerliga blocket. Innan jag hörde talas om de här fallen såg jag borgerligheten som en välvillig sida fast med brister. Efter detta började jag inse att alla svenska riksdagspartier är ruttna i grunden och att det öht inte längre går att stödja dem.

  Det finns (åtminstone) en handfull frågor där svenska partier inte bara är dåliga i största allmänhet utan även bryter mot de mänskliga rättigheterna, eller även vad som iaf borde vara det, och skolpliktsfrågan är en av dem. Jag kan ärligt talat inte förstå hur någon människa med någorlunda hög moral kan backa upp något riksdagsparti i Sverige 2015 (inklusive alliansen) efter allt som har kommit fram de senaste åren (inte minst i denna fråga). Den enda slutsatsen jag kan dra är att människor som bara följt MSM helt och hållet har missat alla skandaler som har rullat fram i de alternativa medierna. Problemet med den svenska skolplikten sträcker sig över flera viktiga dimensioner.

  För det första handlar det om mänskliga rättigheter. När en stat blir auktoritär och den politiska religionen blir viktigare än att förmedla kunskap så behövs det en ventil där familjerna kan ta sina barn ur skolan. När politikerna börjar anse att skolan i första hand är till för att indoktrinera rätt ideologi i barnen (har redan hänt i Sverige), bör möjligheten finnas att ta ur sina barn ur skolan.

  För det andra är det ett pedagogiskt problem. Det pratas hur mycket som helst om hur dåliga de svenska skolresultaten är, men nästan alla missar att förstå varför de är så dåliga. Det finns i grunden två skäl. Det första är att den svenska demografin har förändrats (läs invandring och skilsmässor) och det andra är att föräldrarna inte har rätt att själva välja utbildning för sina barn (och nej, dagens så kallade ”friskolesystem” är inte i närheten av detta).

  Jag tror inte att folk riktigt har fattat hur skadlig ”one size fits all” skolan är. Roland S Perssons forskning på detta ämne är extremt viktig. http://www.ur.se/Produkter/162309-UR-Samtiden-Installationsforelasningar-i-Jonkoping-Geniernas-varld . Vad det handlar om i korthet är att skolsystemet kväver alla barn som har någon sorts begåvning som inte passar inte passar in i mallen. Få elever tar så mycket stryk i den svenska skolan som särskilt begåvade barn och barn som har ett annat sätt att tänka på (en kategori som nästan alla genier tillhör). Börjar du gräva i detta kommer du snart se att den politiskt styrda skolan sannolikt gör mer skada än nytta och att extremt många potentiella genier har fått sina karriärvägar förstörda för att de tvingas gå i den svenska skolan.

  Den preussiska skolmodellen (som nästan hela västvärlden tillämpar) handlar egentligen inte ens om att förmedla kunskaper utan om att skapa lydiga undersåtar. Jag kan varmt rekommendera den intresserade att börja titta på vilka alternativa utbildningsformer som funnits genom åren och vilka resultat de har givit (Just nu är Khan Academy det mest framträdande alternativet). Jag är helt övertygad om att vi skulle kunna se elever plöja igenom skolsystemet på halva tiden med toppkunskaper om vi bara tillät familjerna att välja utbildningsform själva och att vi skulle kunna se drösvis med genier i det svenska samhället då. Problemet är att politikerna (oavsett parti) egentligen inte vill ha sådana människor i Sverige, det viktiga för dem är att så många människor som möjligt är beroende av staten (må låta konspiratoriskt, men jag är rätt säker på att jag kan belägga detta).

  För det tredje handlar det om enskilda individer (barn dessutom) som far mycket illa. Det handlar inte bara om att deras kunskaper och kreativititet kvävs i skolsystemet. Det handlar även om sådant som mobbing. Det svenska skolsystemet kan jämföras med en jätteversion av ”flugornas-herre-samhället”. Jag vet inte hur många svenska barn som far riktigt illa i skolan, genom mobbing och liknande men det är sannolikt väldigt många. Det handlar säkert om hundratusentals barn och ungdomar. Många av dem får men för livet, en del av dem begår självmord. Det här problemet skulle förmodligen nästan helt kunna raderas om dessa familjerna fick rätten att ta sina barn ur skolan och få mer självbestämmanderätt, men det tillåter inte något av riksdagspartierna. Frågan är varför det är så viktigt för politiker (och människor som Sakine och Humanisterna) att tvinga kvar hundratusentals barn i institutioner där de blir mobbade och där ett alldeles för stort antal drivs till självmord och varför de vill ta ifrån dessa barn möjligheten att ta sig ut ur dessa institutioner. Det här är ren ondska om du frågar mig. Jag kan inte förklara det på något annat sätt.

  Den fjärde dimensionen är att man skapar luckor över generationer. Man klipper barnens band till sina föräldrar (och detta är mycket medvetet) och skapar stora problem för många familjer. Det här området tror jag dock inte jag behöver gå in på närmare eftersom både du och de flesta av dina läsare förmodligen redan har förstått det.

  Den femte dimensionen är ekonomisk. Slöseriet med resurser i det svenska skolsystemet ligger på astronomiska nivåer. Jag tror att många människors världsbild helt skulle ställas på ändan om de började gräva i detta. Men det får bli en senare diskussion.

  Det finns dock en viktig ljusglimt i allt detta. Det är att nästan all logik pekar på att den politiskt styrda skolan inom bara något årtionde kommer att vara helt utkonkurrerad. Folk kommer se att skolan misslyckas totalt på område efter område. Samtidigt lever vi i ett globalt informationssamhälle där människor kan välja andra alternativ (trots skolplikt). Det politiska skolsystemet kommer sannolikt relativt snart att bli utklassade av alternativa utbildningsvarianter. Även om familjen Svensson kan vara lite tröga att se vad som händer så kommer de i längden aldrig acceptera att deras barn ska tvingas genomlida 12-15 år i en skräpskola när det går upp för dem att alternativen är extremt mycket bättre. När poletten börjar falla på plats för tillräckligt många människor så kommer den svenska skolan vara dödsdömd.

  den 11 maj 2015 kl 2:38
 4. stefan säger:

  Som sagt

  Jag är helt övertygad om att vi skulle kunna se elever plöja igenom skolsystemet på halva tiden med toppkunskaper om vi bara tillät familjerna att välja utbildningsform själva…
  http://www.nbcnews.com/news/us-news/11-year-old-tanishq-abraham-graduates-california-college-n362706

  den 22 maj 2015 kl 21:01

Kommentera detta inlägg

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function show_subscription_checkbox() in /var/www/poluha.se/basun/wp-content/themes/gila/comments.php:89 Stack trace: #0 /var/www/poluha.se/basun/wp-includes/comment-template.php(1554): require() #1 /var/www/poluha.se/basun/wp-content/themes/gila/single.php(41): comments_template() #2 /var/www/poluha.se/basun/wp-includes/template-loader.php(106): include('/var/www/poluha...') #3 /var/www/poluha.se/basun/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/poluha...') #4 /var/www/poluha.se/basun/index.php(17): require('/var/www/poluha...') #5 {main} thrown in /var/www/poluha.se/basun/wp-content/themes/gila/comments.php on line 89