Skip to main content.

den 24 september 2012


  Kvällstankar

Jag tänker ofta på hur pass mycket det är rimligt att förvänta sig att den kristna tron ska förändra ens liv. Den kanske inte gör det. Förr i tiden utgjorde den kristna tron normaltillståndet hos människor. Utan att dessa var så mycket gladare än vi är idag.

Antagligen var de frommare. Men vad berodde det på? Kanske mestadels för att samhället krävde det, inte pga en personlig tro. Jag spånar väldigt fritt nu, medveten om att jag helt saknar empiri.

Kanske är det så att ”ha en personlig relation till Jesus” är och alltid har varit mindre viktigt än att känna och följa Guds bud.