Skip to main content.


den 11 december 2010


  Wikileaks bör stoppas!

Wikileaks är på tapeten nu. Många känner sig manade att försvara Julian Assange (och övriga bakom Wikileaks). Kanske är det så att åtalet mot honom för sexuella övergrepp saknar grund. Och då kan Sveriges agerande rätteligen kritiseras. Men försvaret för Assange går längre än så. Så skriver Pekka Mellergård, rektor på Örebro Missionsskola, i Dagen igår:

Makt sätts bakom myndighetsorden, en makt som är så stark och hotfull att företag som Amazon, Paypal, Visa och Mastercard säger upp sina avtal med Wikileaks. Det är precis så som kinesiska myndigheter brukar agera när de vill få tyst på någon obekväm röst. Såvida man inte fängslar dem direkt. Däremot hör man aldrig en kinesisk politiker offentligt uppmana till att avliva oliktänkande, i motsats till vad två nordamerikanska toppolitiker gjort den senaste veckan.

Här jämförs alltså USA:s beteende med Kinas, ja Mellergård menar till och med att USA:s agerande är värre. En av de toppolitiker Mellergård refererar till är Sarah Palin som på sin Facebook-sida den 29/11 skrev: ”Why was [Assange] not pursued with the same urgency we pursue al Qaeda and Taliban leaders?” Två saker måste sägas: för det första innehåller hennes text ingen uppmaning att avliva Assange. Och för det andra må Sarah Palin vara en toppolitiker men hon saknar ändå reellt inflytande över den amerikanska administrationens agerande. När vi därför bedömer USA:s agerande är det av mindre vikt vad Sarah Palin skriver på Facebook. Vilken den andra toppolitikern är vet jag inte. Men bara det att Mellergård refererar till Sarah Palins uttalande visar på dåligt omdöme.

Vidare haltar jämförelsen med Kina betänkligt. I Kinas fall handlar det om att regimkritiker tystas ned, oavsett kritik och formen för kritiken. I fallet med Wikileaks har Julian Assange och hans folk offentliggjort hundratusentals sekretessbelagda dokument som direkt har utsatt människor för livsfara och mycket väl kan ge USA:s fiender välbehövliga underrättelser. Så Assange är ingen regimkritiker i största allmänhet.

Det hade varit en sak om de offentliggjorda dokumenten enbart visade på förbrytelser från USA sida. Den typen av läckor behövs. Men Wikileaks läcker mycket mer än så. Deras agerande har utsatt många afghanska informatörer för livsfara eftersom deras namn fanns med i de läckta dokumenten. Det är ju också så att USA befinner sig i två krig, i Irak och Afghanistan. Att som Assange då utan urskillning läcka hundratusentals hemliga dokument är inte bara oansvarigt, det är en fientlig handling mot USA. Och vad vi än tycker om USA måste vi komma ihåg att Sverige står på USA:s sida i kampen mot talibanerna i Afghanistan. Det som drabbar USA där drabbar även våra trupper. I fallet med ”Cablegate” skapar läckan oro i Mellanöstern sedan det kommit ut att flera länder där önskade att USA tog i med hårdhandskarna mot Iran. Detta är information som har delgivits i förtrolighet och som inte borde ha kommit ut.

Den moderate riksdagsledamoten Karl Sigrid och bloggaren Mary X Jensen skriver idag en Brännpunktsartikel på ett liknande tema. Sverige bör vara det fria ordets försvarare, menar de. Samma dag skriver statsvetaren Hans Agné även han en Brännpunktsartikel där budskapet är att öppenhet är bra för freden och att Sverige därför borde skydda Wikileaks. Även broderskaparen och statsvetaren Ulf Bjereld har skrivit på samma tema (”synlighet civiliserar”).

Det gemensamma med Wikileaks anhängare är att de inte verkar förstå att det finns verklig ondska i världen. Det pågår krig mot al Qaida, talibaner och andra terrorgrupper. Och läget med Iran är ytterst spänt. Bryr sig någon av dessa herrar (och damer) om hur det går i dessa krig och konflikter? Deras engagemang verkar minst sagt missriktat.

Till alla dem som tjatar om yttrandefrihetens primat vill jag bara säga: ponera att Julian Assange hade levt på 40-talet och 1944 kommit över dokument som visade var de allierade skulle landstiga i Frankrike. Jag är övertygad om att de inte skulle ha uppskattat om han läckt den informationen till tyskarna.

Andra skriver om: , , , , , , , ,

Du kan kommentera, eller pinga från din egen sajt.14 kommentarer till “Wikileaks bör stoppas!”

 1. Pekka Mellergård säger:

  Just for the record: Sarah Palin säger många mindre övertänkta saker, men vad jag vet har inte föreslagit att Julian Assange ska dödas. De två politiker jag hade i åtanke var den republikanske presidentkandidaten Mike Huckabee och Tom Flanagan, rådgivare till kanadensiske premiärministern Stephen Harper. Båda uttalade sig 30/11, jag bjuder dig på länkarna.

  (www.politico.com/news/stories/1110/45757.html#ixzz16qn2lenI)
  (looncanada.com/2010/11/30/top-advisor-to-stephen-harper-calls-for-fatwa-against-wikileaks-director-julian-assange/)

  Och jag har vare sig tänkt eller sagt att USA skulle agera VÄRRE än Kina. Vet inte vad du använder för kristallkula, men mitt råd är att du byter ut den. Ditt sätt att referera leder tyvärr tankarna till de där med att ”bära falskt vittnesbörd om din nästa”.

  den 12 december 2010 kl 10:38
 2. Ture säger:

  Tänk om Wikileaks funnits på 40 talet och dokument som rör planer på en utrotning av judare blivit känt redan i början av kriget?

  Jag tvivlar på att nazisterna ville att dessa uppgifter kommit ut och det är för mig en gåta hur andra länder, med USA i spettsen har spridit Nazisternas top hemliga dokument över världen, fritt för alla att rota i och förfasa sig över.

  Det är skrämmande att se hur sk liberala anser att staten ska strya oss människor i stället för tvärttom.
  Vi tittar dit staten pekar och litar blint på staten.

  Det är VI som är staten. ALL makt från folket.
  Vi har rätt att veta vad som händer och sker. Det är staten som ska vara genomskinlig och inte medborgarna

  den 12 december 2010 kl 13:04
 3. pelle säger:

  Pekka, bra att ha rett ut detta om vilka politiker du refererade till. Att jag antog att du syftade på Sarah Palin beror på att många andra gör det, bland annat den Karl Sigrid som jag hänvisar till i mitt inlägg.

  Sedan behöver jag inte använda någon kristallkula för att tolka din text som att du menar att om inte USA så i alla fall Västs agerande är värre än Kinas. För hur ska vi annars förstå detta: ”Däremot hör man aldrig en kinesisk politiker offentligt uppmana till att avliva oliktänkande”. Nog menar du att Kina är bättre i detta avseende?

  Du likställer vidare mitt sätt att referera med ”att bära falskt vittnesbörd”. Det är magstarkt! Jag citerar dig och tolkar sedan. Läsarna kan själva bedöma om min tolkning är rimlig eller ej.

  Och inte ett ord om min kritik av det centrala motivet i din artikel, nämligen jämförelsen med Kinas agerande mot oliktänkande. Du är självfallet i din fulla rätt att kommentera och inte kommentera vad du vill av det jag skrivit. Men din kommentar här stärker knappast ditt case. Julian Assange är inte vilken ”oliktänkande” som helst. Som någon skrev i en kommentar på Dagen-sidan: hade Michael Moore bott i Kina och kritiserat Kina på samma sätt som han kritiserat USA hade han varit död nu. Väst är fortfarande öppet & demokratiskt. Kina är inte det.

  den 12 december 2010 kl 14:54
 4. pelle säger:

  Ture, tänk om alla människor var goda. Då skulle vi inte ha några krig, terrorister eller utrotningsläger. Men nu är det inte så. Så dessa saker förekommer. Och därför också ett behov av att skydda information. Statens främsta uppgift är att skydda oss medborgare från interna och externa hot. Wikileaks försvårar för detta arbete genom att läcka ut hemlig information till fienden. Men du kanske står på al Qaidas sida?

  den 12 december 2010 kl 15:03
 5. Anders säger:

  Inte för att jag har något mer substantiellt att tillföra i ämnet.
  Vill bara säga offentligt att jag instämmer helt i din analys, Pelle!

  Håller på att bli less på allt naivt vänsterflum vi matas med dagligen i media. Det märkliga med vänstern är att de är ”saliga pacifister” ända fram tills de fått makten, då slår fällan igen och därefter går det mesta av BNP till dödsmaskiner av olika slag, och total censur.

  Varför?

  Lite om Ulf Bjerelds bakgrund finns att läsa i boken ISBN 978-91-85183-89-0.
  Det finns många fler med liknande bakgrund som numera ”bestämmer” vad folk skall informeras om, och tycka.
  Fråga gärna Göran Skytte, han vet!

  den 12 december 2010 kl 19:49
 6. Pekka Mellergård säger:

  Pelle, jag har lite svårt att förstå hur du tänker, och hur du tror att jag tänker? Jag känner, och har hjälpt en hel del människor i Kina som kämpar med myndigheter på olika sätt (och även på andra håll i världen). Det är mig helt främmande att jämföra USA med en diktatur som Kina. Det är ju snarare det motsatta som stör mig, nämligen att när USA ställs inför liknande utmaningar som den kinesiska regeringen, så reagerar man på ett sätt som inte är helt väsensskilt. Det borde väl du som statsvetare också bli lite fundersam kring? Huckabee och Flanagan (för att inte tala om Liebeman) är ju delvis uttryck för den frihet som vi åtnjuter.

  Men jag lägger ner detta här och nu. Ha en bra vecka!

  den 12 december 2010 kl 19:56
 7. pelle säger:

  Pekka, du verkar ha problem med att jag inte förstår hur du tänker. Det kanske beror på att jag inte är tankeläsare utan textläsare. Det är fler än jag som har problem med att förstå din text, eller som förstår den på ungefär samma sätt som jag. Jag syftar på de kommentarer du fått på Dagen-sidan. Och dina invändningar är väldigt oprecisa här, vad är det du egentligen tar avstånd från i min tolkning av din text? Ja, den frågan blir väl mest retorisk eftersom du inte ämnar fortsätta denna diskussion. Men eftersom jag ändå tror att du läser detta upprepar jag mitt huvudbudskap (som inte verkar ha gått in): Julian Assange är inte vilken regimkritiker som helst. Eftersom hans ”kritik” äventyrar både liv och utrikesrelationer är det rimligt att USA tar i lite granna i jakten på honom. Sådana som Michael Moore får fortsätta att baktala USA hur mycket han vill.

  den 12 december 2010 kl 21:40
 8. Pekka Mellergård säger:

  Pelle, jag svarade kort på ditt respons på mitt dagen-inlägg. Jag fattar bara inte vad som är ditt problem med min text. Du läser in saker som jag inte säger. Det är trist. Ditt huvudbudskap om Assange har nog gått in, ”loud and clear”. Jag håller med dig, JA är inte vilken regimkritiker som helst. Men för det första är jag mindre intresserad av personen Assange än av Wikileaks. Och för det andra, och viktigare: Det är ju de myndighetspersoner som The cables handlar om som i massor av fall har handlat orättfärdigt. Hillary Clinton och uppmaningen till spionage på diplomater är kanske det symboliskt mest tydliga. Hur kan du undgå att se den problematik som ligger i detta? Som kristen, eller bara som en engagerad medmänniska. Jag förstår inte. Och jag förstår inte heller ditt hätska tonläge. What is the problem?

  den 12 december 2010 kl 22:14
 9. pelle säger:

  Det är Wikileaks urskillningslösa läckor som är klandervärda, inte enskilda läckor som avslöjar skumraskaffärer. Att USA reagerar beror väl inte i första hand på att Hillary Clinton hamnat i dålig dager utan på den enorma läcka av hemliga meddelanden som Cablegate utgör. Plus alla de tidigare läckorna, då av information som bland annat exponerade Afghanska informatörers namn. Klart att USA måste stoppa läckan. I din artikel är bl.a. denna rad värd kritik: ”Det är precis så som kinesiska myndigheter brukar agera när de vill få tyst på någon obekväm röst.” Här jämför du USA:s agerande med Kina, trots att (som vi båda tydligen är överens om) Julian Assange inte är vilken regimkritiker som helst. Om du inte syftar till att jämföra Kina med USA är detta stycke olyckligt formulerat.

  Sedan vet jag inte om jag är så ”hätsk”. Jag reagerar däremot på din orättvisa anklagelse om att bära falskt vittnesbörd. Du skriver visserligen att mitt inlägg bara ”leder tankarna” till detta med att bära falskt vittnesbörd. Men antingen ljuger jag eller så ljuger jag inte. Jag tolkade dig som ett påstående om jag ljuger, annars hade du inte skrivit som du gjorde.

  den 12 december 2010 kl 22:46
 10. Pekka Mellergård säger:

  Pelle, Pelle. Jag skulle ju lägga ner. Men det är svårt när du skriver som du gör. Men du, kanske vi ska träffas för ett samtal i stället? Var bor du? Jag kan bjuda dig på en god kopp kaffe, antingen i Örebro, eller någonstans i närheten av min boplats i Småland. Det känns lite dumt att fortsätta det här via offentligt bloggande.

  den 12 december 2010 kl 23:37
 11. pelle säger:

  Visst skulle vi kunna fika lite, jag bor i Ljungby Småland. Men jag ser inget problem med att redogöra för våra meningsskiljaktigheter så här ”offentligt”. Det handlar ju inte om en personlig konflikt utan om hur vi ska förstå fenomenet Wikileaks. Se förresten Roland Poirier Martinssons träffande artikel om Wikileaks i dagens SvD: ”Moraliskt moras under Wikileaks”.

  den 13 december 2010 kl 10:50
 12. Kamau Mweru säger:

  Jag är väl medveten att det jag nu skriver inte kan bevisas och att man mycket lätt kan ”visa” att mitt citat är ryckt ur sitt sammanhang.

  Dock kan jag inte låta bli att fundera över följande text ur Luk. 12:2 Intet är förborgat, som icke skall bliva uppenbarat, och intet är fördolt, som icke skall bliva känt. 3 Därför skall allt vad I haven sagt i mörkret bliva hört i ljuset, och vad I haven viskat i någons öra i kammaren, det skall bliva utropat på taken.

  Uttalandet finns med 4 gånger i evangelierna. De första 3 gångerna verkar det relativt specifikt och begränsat men i den citerade texten, och sammanhanget, verkar det handla om en ”omöjlighet” att bevara hemligheter hemliga.

  Och då tycks det mej vara en logisk konsekvens att uppenbarandet av hemligheter kommer att escalera i ändens tid.

  Sedan kopplar jag detta med Jeremia 25:9 där HERREN talar om sin ”tjänare Nebukadnessar”. Vilket knappast betyder att Nebukadnessar var en man efter Guds vilja. Men Gud använder vem som helst som ”tjänare”. Det betyder knappast heller att Nebukadnessar begränsade sin framfart till det som Gud ville.

  Jag tror alltså att det ligger i Guds avsikt att mer och mer försvåra hemlighetsmakeri. Vilket knappast kan vara dåligt i nationell och internationell politik.

  Därmed har jag inte sagt något specifikt vare sig om Wikileaks eller JA. Och för tydlighetens skull 🙂 jag håller med Ture fastän jag inte står på Al-Qaidas sida…..

  /Kjell

  den 31 december 2010 kl 6:23
 13. erik säger:

  ”Till alla dem som tjatar om yttrandefrihetens primat vill jag bara säga: ponera att Julian Assange hade levt på 40-talet och 1944 kommit över dokument som visade var de allierade skulle landstiga i Frankrike. Jag är övertygad om att de inte skulle ha uppskattat om han läckt den informationen till tyskarna.”

  Reductio ad Hitlerum.

  ”Men du kanske står på al Qaidas sida?”

  Som Mussolini en gång sade: ”O con noi o contro di noi”

  Bygger du din argumentation på något annat än bedrägliga argument?

  den 12 januari 2011 kl 22:46
 14. pelle säger:

  Ja.

  den 12 januari 2011 kl 23:34

Kommentera detta inlägg

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function show_subscription_checkbox() in /var/www/poluha.se/basun/wp-content/themes/gila/comments.php:89 Stack trace: #0 /var/www/poluha.se/basun/wp-includes/comment-template.php(1554): require() #1 /var/www/poluha.se/basun/wp-content/themes/gila/single.php(41): comments_template() #2 /var/www/poluha.se/basun/wp-includes/template-loader.php(106): include('/var/www/poluha...') #3 /var/www/poluha.se/basun/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/poluha...') #4 /var/www/poluha.se/basun/index.php(17): require('/var/www/poluha...') #5 {main} thrown in /var/www/poluha.se/basun/wp-content/themes/gila/comments.php on line 89