Skip to main content.

den 17 oktober 2010


  Om svensk vapenexport

Elisabeth Sandlund på Dagen skrev häromdagen en kort kommentar om Sveriges vapenexport som tydligen ökar:

Är det självklart att det är positivt att svenska vapen sprids över världen i ökande takt? … Sedan 2001 har den svenska vapenexporten ökat med 400 procent och hade 2009 ett värde på 13,5 miljarder kronor. Nog finns det all anledning att ställa frågan om det verkligen är positivt att den trenden fortsätter.

Huruvida svensk vapenexport är något positivt beror på hur vi ställer oss till krig och till människans möjlighet att bära vapen utan att begå en synd. Om vi menar, vilket vi borde, att krig kan vara rättfärdiga och därför värda vårt stöd finns det inga moraliska problem i sig med att exportera vapen. Menar vi däremot att all krigföring är förkastlig och att det är en plikt gentemot Gud att vägra bära vapen, då följer naturligtvis att vi borde protestera mot vapenexporten. Och mot vårt eget försvar. Men det senare är en ogenomtänkt hållning. Den må kännas rätt, och så där ungdomligt radikal, men den har väldigt lite med kristen tro att göra.

Problemet med vår vapenexport uppstår när vi exporterar till djupt odemokratiska länder. Regeln om att vi inte får  exportera till krigförande länder måste vara följden av en kompromiss med de pacifistiska krafter som är så starka i detta land. Vapen är ju till för att användas, inte bara i avskräckande syfte, utan i faktiska skarpa lägen.

Hur ser då vår export ut? Det mesta går till andra EU-länder och borde vara helt oproblematisk. Vår export till USA är emellertid kontroversiell på grund av krigen i Irak och Afghanistan. Den del av vår export som, hur man än vrider och vänder på saken, ändå är moraliskt problematisk är den som går till länder som Pakistan och Saudiarabien. I båda dessa fall måste osäkerheten vara stor över hur de vapen vi exporterar kommer att användas. Vilka krafter är det vi stödjer med dessa vapen? Här finns det all anledning att föra en diskussion om vad som är rätt att göra. Däremot ser jag inte att vi, som Elisabeth Sandlund antyder, generellt sett skulle ha moraliska skäl att kritisera svensk vapenexport. Våra vapen borde användas för goda och rättfärdiga ändamål världen över.

Andra skriver om: , ,