Skip to main content.

den 21 september 2010


  Osaliga de som ej törstar efter rättfärdighet

Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.

Så säger Jesus i sin predikan från berget. Vilken är då vårt lands främsta orättfärdighet vars utplåning vi för vår salighets skull borde hungra och törsta efter? Kan något vara värre än att över 35000 små människor varje år dödas på våra sjukhus? Det handlar inte om enstaka olyckor. Det handlar om dråp i stor skala.

Jesu ord kopplar vår hunger efter rättfärdighet till vår salighet. Vår brist på hunger efter att se och verka för att antalet aborter drastiskt ska sjunka borde därför rimligen påverka vår salighet negativt. Och kanske är detta en av de avgörande förklaringarna till att Sverige är det omöjligas land.

Andra skriver om: , , , , ,