Skip to main content.

den 24 augusti 2010


  Kontroversen kring moskébygget i New York

Jag hade inte tänkt skriva om kontroverserna kring moskébygget i New York eftersom frågan endast avlägset är relevant för oss svenskar. Men när DN:s Henrik Berggren, under rubriken ”Rädslans politik”, får motståndet till bygget att handla om intolerans mot muslimer (= islamofobi) måste jag reagera. Det är helt enkelt inte sant. Berggren skriver:

Trots att USA är huvudfienden för de militanta islamisterna tycktes länge den amerikanska pluralismen och religionsfriheten göra landet immunt mot den intolerans mot muslimer som torgförs av europeiska högerpartier.
Att bygga moskén framställs nu av många republikaner som en eftergift för militant islamism.

Sant är att demokraterna med Barack Obama och New York Times i ledningen gärna vill få frågan att handla om religionsfrihet kontra religiös intolerans. Men sant är också att demokraterna sällan ger en rättvis bild av motståndet mot dem själva. Så varför inte lyssna lite på vad motståndarna till moskébygget faktiskt säger? Den som väckte motståndet var Sarah Palin som i ett inlägg på sin Facebook-sida den 20/7 skrev:

No one is disputing that America stands for – and should stand for – religious tolerance. It is a foundation of our republic. This is not an issue of religious tolerance but of common moral sense. To build a mosque at Ground Zero is a stab in the heart of the families of the innocent victims of those horrific attacks.

Palin sammanfattar här vad som är problemet: inte att muslimer bygger en moské i New York utan att de väljer att bygga den väldigt nära det ställe där 3000 människor dödades under åkallan av samma gud som dessa muslimer själva tror på.

I ett inlägg några veckor senare riktar hon kritik mot president Obama som någon dag tidigare givit sitt stöd till moskébygget. Hon skriver:

Mr. President, should they or should they not build a mosque steps away from where radical Islamists killed 3000 people? Please tell us your position. We all know that they have the right to do it, but should they? And, no, this is not above your pay grade. If those who wish to build this Ground Zero mosque are sincerely interested in encouraging positive ”cross-cultural engagement” and dialogue to show a moderate and tolerant face of Islam, then why haven’t they recognized that the decision to build a mosque at this particular location is doing just the opposite?

Alltså: även om de muslimer som vill bygga moskén har en laglig rätt att göra det borde presidenten (liksom borgmästaren) kunna ha en uppfattning om det tillbörliga i att göra det. Politik handlar ju inte enbart om lagstiftning utan också om att visa ledarskap.

Berggren citerar en republikan, den förre talmannen Newt Gingrich. Berggren skriver:

Newt Gingrich har jämfört moskébygget med att låta nazister sätta upp ett minnesmärke bredvid ett Förintelsemuseum.

Och detta är förvisso sant. Men meningen var inte att jämföra de muslimer som vill bygga moskén med nazister. Det förstår vi om vi läser att Gingrich även sade att amerikaner inte borde acceptera att japaner bygger ett minnesmärke vid Pearl Harbor. Charles Krauthammer har utvecklat denna tanke vidare:

When we speak of Ground Zero as hallowed ground, what we mean is that it belongs to those who suffered and died there — and that such ownership obliges us, the living, to preserve the dignity and memory of the place, never allowing it to be forgotten, trivialized or misappropriated…
America is a free country where you can build whatever you want — but not anywhere. That’s why we have zoning laws. No liquor store near a school, no strip malls where they offend local sensibilities, and, if your house doesn’t meet community architectural codes, you cannot build at all.
These restrictions are for reasons of aesthetics. Others are for more profound reasons of common decency and respect for the sacred. No commercial tower over Gettysburg, no convent at Auschwitz — and no mosque at Ground Zero.

Alltså: av precis samma skäl som hade varit fel att bygga ett kloster nära Auschwitz, med hänsyn till många judars uppfattning om kyrkans passivitet under judeförföljelserna, vore det fel att bygga en moské vid ”Ground Zero”.

Så varför uppstår då denna kontrovers amerikaner emellan? Och varför engagerar frågan även utanför USA? Och vad får Henrik Berggren att okritiskt haka på demokrat-spåret? Jag tror mycket handlar om inställningen till islam. Man kan å ena sidan, som den amerikanska administrationen, smeka islams företrädare medhårs för att försöka visa sin storsinthet och generositet. Eller, å den andra sidan, så ställer man samma krav på muslimer som på vilken annan grupp som helst. I det första fallet gör man muslimer till offer, ett typiskt vänsterdrag, och i det andra gör man dem till ansvarstagande subjekt. Jag tror på det senare.

Andra skriver om: , , , , , , , , , , , ,