Skip to main content.

den 3 augusti 2010


  Time visar och försvarar brutala bilder

Människorätt för ofödda, MRO, har fått mycket kritik för sin metod att visa bilder på aborterade foster i syfte att visa för världen vad en abort är och gör. Själv är jag övertygad om att kritiken är missriktad och att den beror på 1) att kritikerna helt enkelt gillar vår nuvarande lagstiftning eller 2) att man vill vara så himla smart och sofistikerad och därför känner sig nödd att distansera sig från ”extremisterna” för att inte bli befläckad.

Nu kan alla kritiker pröva sin skäl. På framsidan av det senaste numret av tidskriften Time visas en bild på en afghansk kvinna som har fått sin näsa och sina öron avskurna av talibanerna som straff. Hennes brott:  hon flydde från sina svärföräldrar för att de behandlade henne illa.

Givetvis kommer många barn att se denna och andra liknande bilder i tidskriften Time. Och det är något som redaktionen reflekterat över. De skriver:

I’m acutely aware that this image will be seen by children, who will undoubtedly find it distressing. We have consulted with a number of child psychologists about its potential impact. Some think children are so used to seeing violence in the media that the image will have little effect, but others believe that children will find it very scary and distressing ”” that they will see it, as Dr. Michael Rich, director of the Center on Media and Child Health at Children’s Hospital Boston, said, as ”a symbol of bad things that can happen to people.” I showed it to my two young sons, 9 and 12, who both immediately felt sorry for Aisha and asked why anyone would have done such harm to her. I apologize to readers who find the image too strong, and I invite you to comment on the image’s impact.

But bad things do happen to people, and it is part of our job to confront and explain them. In the end, I felt that the image is a window into the reality of what is happening ”” and what can happen ”” in a war that affects and involves all of us. I would rather confront readers with the Taliban’s treatment of women than ignore it. I would rather people know that reality as they make up their minds about what the U.S. and its allies should do in Afghanistan. (min fetstil)

Alltså: detta är en den brutala sanningen och ibland behöver människor konfronteras med den för att brutaliteterna ska kunna få ett slut.

Time skulle kunna anklagas för ungefär samma saker som MRO, nämligen att de ägnar sig åt skrämselpropaganda. De kan också anklagas för att de alienerar de krafter som kanske önskar en fortsatt stark amerikansk närvaro i Afghanistan men som önskar att samtalet borde föras i en mer sansad ton.

Därför kan man fråga sig själv om Time gör rätt eller ej. Och sedan bedöma MRO efter samma måttstock.

Andra skriver om: , , , , , ,


  Ej bara rättigheter…

Ny video ute nu på Prager University om ”consumer obligations”, alltså vilka skyldigheter vi som konsumenter har mot butiker och producenter. Dennis Prager går igenom ”the storekeeper law” som finns nedskriven i Talmud och det visar sig att denna lag kan appliceras på mycket mer än shopping. Lysande som vanligt!

Andra skriver om: , ,