Skip to main content.

den 23 mars 2010


  Det går utför

Det går utför för mitt kära USA. I och med söndagens beslut om sjukförsäkringsreformen tar USA att rejält kliv mot ett mer västeuropeiskt samhälle, ett samhälle där medborgarna tar allt mindre ansvar för sig själva och istället förväntar sig att staten ska ta hand om dem. Så här lät det när Obama talade inför entusiastiska studenter:

[audio:obama.mp3]

Kan man reagera med annat än vämjelse över detta? Det han säger är alltså: ”Ni får fortsätta att vara barn och leva på era föräldrar tills ni är 26 år. Ni slipper bli vuxna och ta eget ansvar.” Och budskapet uppskattades. Applåderna ville aldrig ta slut. Ja, ge oss mer! Låt andra människor betala för oss! Det är så skönt att slippa ansvara för sin egen försörjning! Hurra!

Så är det i Sverige idag. Vi applåderar den regering som gör att vi får det bättre materiellt. Vi ser inte att någon måste betala och att ansvaret för vår välfärd är vår egen. Vi vägrar inse att vi går samma väg som Grekland, Spanien och Portugal som levt skyhögt över sina tillgångar under lång tid och nu står på ruinens brant. Det generella välfärdssamhället är en historisk parentes. Eftersom det systematiskt för över resurser från produktiva sektorer till improduktiva utarmas samhället ekonomiskt. Och dess människor förslappas. Vi kommer att slå i backen väldigt hårt.

Detta väntar nu USA. Och inte nog med det. Eftersom USA:s ekonomi redan är väldigt ansträngd har den egentligen inte råd med denna ”reform”. Närmare 1000 miljarder dollar kommer reformen att kosta de närmaste 10 åren, enligt siffror från kongressens budgetkontor. Ser man på tidigare sjukförsäkringssatsningar, som Medicare, blev utfallet närmare 17 gånger mer än beräknat efter 30 år. Så vi talar om stora pengar. Och USA:s ekonomi är redan i klass med Greklands. Så det måste ske nedskärningar. I ett rättighetsorienterat välfärdssamhälle kommer dessa främst att drabba militären. Många jublar säkert över det. Men de är förblindade av sitt USA-hat.

Sanningen är ju att USA har varit garanten för fred och säkerhet i Europa allt sedan andra världskriget. Det är USA som står för trupperna i Afghanistan. Det är USA som håller Nordkorea tillbaka. Det är USA tillsammans med Israel som kan stoppa Iran. Det var USA som avsatte Saddam Hussein och därmed öppnade upp för den andra demokratin i Mellersta östern. Det är USA:s militär som är först framme vid katastrofer, nu senast i Haiti. Vad har egentligen länderna i Europa åstadkommit själva?

Ett svagt USA, ekonomiskt och militärt, kommer att påverka hela världen negativt. Så vi får hoppas på en snabb come-back för den amerikanska högern. Vindarna har vänt till deras fördel nu när sanningen om Obama har blivit tydlig.

Andra skriver om: , , , ,