Skip to main content.

den 10 mars 2010


  Stopp för skola i hemmet

Johan Norberg skriver positivt om hemskolning i dagens Metro. Detta apropå att regeringen vill stoppa möjligheten för föräldrar att låta undervisa sina barn hemma. Det finns många fördomar, menar han, och fortsätter:

Men fördomar ska inte avgöra vart vi skickar polisen. När jag har satt mig in i hemskolningens vardag och statistik har mina förutfattade meningar motbevisats. Hemskolade barn har betydligt bättre resultat och kunskaper än andra. Det är inte så överraskande…
    Mer överraskande är kanske att de som hemskolas är tryggare i sig själva, har lättare att ta kontakt med andra och blir aktivare medborgare. Hemskolning betyder inte att man sitter hemma. Ofta får barnen mer kontakt med omvärlden än de som sitter inpackade i ett klassrum mellan 8 och 15. Vardagen kan bestå av besök i andra miljöer, museer, möten med vuxna och både äldre och yngre barn. När vädret är bra går man ut.

Och vidare:

Ibland måste man skicka polisen till grannen. Det finns sekter och det finns föräldrar som misshandlar sina barn, fysiskt och psykiskt. Men det är skandalöst att en regering som talar om valfrihet vill skicka polisen på dem som älskar sina barn så mycket att de vill ge dem den bästa tänkbara starten i livet.

Exakt. Att det finns föräldrar som missbrukat denna möjlighet att ge sina barn den bästa starten i livet är inget skäl till att hemskolning inte ska få förekomma överhuvudtaget.

Se också Roland Poirier Martinssons kolumn i SvD på samma tema för någon dag sedan.

Andra skriver om: , ,