Skip to main content.

den 26 november 2009


  ”Största skandalen inom modern vetenskap”

Jag har länge varit skeptisk till den politiska energi som läggs på att minska koldioxidutsläppen. Utåt sett verkar det råda konsensus i forskarvärlden och inom politiken är det en given utgångspunkt att 1) världen blir varmare, 2) människan ligger bakom uppvärmningen genom utsläpp av koldioxid och 3) gör vi inget får det katastrofala följer. I verkligheten kan alla dessa tre punkter ifrågasättas. Och inom forskarvärlden är alla långt från ense om att vi går värmedöden till mötes om vi inget gör nu.

I dagarna har e-post mellan forskarkollegor på ett ansett forskningsinstitut i England läckt ut på nätet. Och det visar sig att det förekommer ordentligt mycket politik (dvs mygel) bland några av de främsta förespråkarna för det som ibland kallas antropogenisk global uppvärmning (AGW på engelska). Eposttrafiken har orsakat rejält med rabalder utomlands. Andrew Bolt på The Herald Sun menar att det som nu uppdagas är en av de största skandalerna inom den moderna vetenskapen. Och en av journalisterna på The Daily Telegraph skriver:

[P]erhaps the most damaging revelations … are those concerning the way Warmist scientists may variously have manipulated or suppressed evidence in order to support their cause.

Ivan Keneally skriver i The New Atlantis:

These behind-the-scenes discussions among leading global-warming exponents are remarkable both in their candor and in their sheer contempt for scientific objectivity. There can be little doubt after even a casual perusal that the scientific case for global warming and the policy that springs from it are based upon a volatile combination of political ideology, unapologetic mendacity, and simmering contempt for even the best-intentioned disagreement. Especially in anticipation of the major climate summit taking place in Copenhagen next month, the significance of this explosive disclosure is hard to underestimate. According to climatologist Patrick J. Michaels, ”This is not a smoking gun; this is a mushroom cloud.”

Dick Erixon skriver:

Genom att hacka sig in på datorer på University of East Anglia i England har en stor mängd mejl mellan världens klimatforskare avslöjats, liksom en hel del opublicerade dokument. Och det hela utvecklar sig till en häpnadsväckande skandal, som börjat gå under namnet “Climategate”.

Varför? Korrespondensen avslöjar hur falsk och korrumperad klimatforskningen är.

Alla länkar ovan länkar vidare till mer material.

Läs även vad andra skriver om , ,