Skip to main content.

den 29 mars 2009


  Människor och (o)tro

En av mina läsare, Bengt Johansson, skickade mig ett brev som jag här, efter tillåtelse, låter publicera i sin helhet:

I det så kallade livsåskådningsprogrammet ”Människor och tro” (MOT) i Sveriges Radios kanal P 1 är det vanligtvis mycket svårt för levande kristen tro och dess utövare att komma till tals. Enligt programledningens policy ska programmet inta en kritisk och utomvärldslig hållning till såväl kristendom som till andra religioner.

I de fall som kristen tro avhandlas i ”Människor och tro” så handlar det nästan uteslutande om kritik av olika slag mot olika företrädare av kristna församlingar och samfund. Några exempel: Kritik mot frikyrkor för att de (oftast) framhåller det heterosexuella äktenskap och/eller kritiserar förslaget om könsneutrala äktenskap eller motståndet mot aborter.

I ”Människor och tro” sätts den politiska korrektheten och den moderna tidsandan i första rummet. Av samma skäl får någon vanlig kristen eller ledare för ett kristet samfund mycket sällan möjlighet att ”predika” i det här programmet. Men nu har MOT faktiskt gjort ett undandag: Fredagen den 27 mars 2009 fick Jonas Gardell predika helt ostört sin egen, skräddarsydda variant av kristen tro.

Hans 14 minuter långa predikan ägde rum under den gängse programrubriken ”Kvartssamtalet”. Något egentligt samtal handlade det emellertid inte om. Jonas Gardell kunde här i princip helt ostört och utan en enda kritisk motfråga predika sitt högst egna tolkning av Jesus och vad han lärde!

Och som väntat bestod hans budskap av en salig blandning av sanningar, halvsanningar och rena vantolkningar av evangelierna och Nya testamentet. Med andra ord uppfyller Gardell sannolikt även högt ställda anspråk på vad Bibeln och Jesus varnar för: Falska profeter och villolärare.

Tydligen är det helt okej för public service-företaget Sveriges Radio att basunera ut den här typen av hemsnickrad kristendom. Den sunda och oförfalskade läran fnyser däremot samma programredaktion åt. Och den policyn går ju förstås hand i hand med hur styvmoderligt, lindrigt uttryckt, samma redaktion behandlar kristen tro och dess bekännare i andra sammanhang.

I den mån som kristen tro och Bibelns budskap tas upp i ”Människor och tro” är däremot kritiken och ifrågasättandet alltid på topp. Samma sak gäller kristna företrädare som ställer sig bakom den klassiska och etablerade tolkningen av kristen tro och traditionella kristna värderingar. Både personerna och värderingarna förhånas och ifrågasätts, lindrigt sagt.

I just ”Människor och tro” medverkade tidningen Dagens chefredaktör häromåret och berättade om sin kristna tro. Men det måste betraktas som ”undantaget som bekräftar regeln”. Till saken hör väl också att hon inte lanserade någon egen eller kontroversiell version av kristen tro. Det gjorde däremot Jonas Gardell. Just därför anser jag att SR har svikit sitt journalistiska uppdrag.

Intervjun med Jonas Gardell kan avlyssnas via den här länken: http://www.sr.se/sida/default.aspx?ProgramID=416

Andra bloggar om: , ,