Skip to main content.

den 15 oktober 2008


  På denna klippa

Om nu någon undrar över varför jag inte skrivit mer om kristen vänster beror det på att jag de senaste dagarna varit flitigt engagerad i en debatt på Aletheia. Frågan har gällt hur man ska tolka versen i Matteus 16:18 där Jesus säger: ”Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka.” (NT81) Nu kom stora delar av debatten att handla om Katolska kyrkan i allmänhet eftersom den påvliga auktoriteten till viss del bygger på denna vers. Och jag verkar ständigt dras till att försvara fenomen som upprör flertalet: den så kallade kristna högern, USA, Irakkriget och då och då den Katolska kyrkan.

Men nu handlade det egentligen enbart om vad som är en korrekt tolkning av nämnda bibelvers, åtminstone för min del. Jag menar att den Jesus syftar på när han säger ”den klippan” är Petrus. Och det är det jag argumenterat för. Detta är nu ingen specifikt katolsk uppfattning: många icke-katolska teologer instämmer i att detta är den korrekta tolkningen av versen.

Det blev en lång diskussion med många inblandade, 136 inlägg just nu. Trots stor spretighet och att ingen enighet uppnåddes är jag ändå ganska nöjd eftersom det gick att mejsla ut två ganska tydliga frågeställningar där vi var oense. På så sätt finns det en möjlighet att komma vidare och att faktiskt uppnå enighet så småningom. Frågorna är:

– Flera GT-ställen visar att endast Gud är vår verkliga klippa. Hur är det då möjligt för Jesus att kalla Petrus för klippa? Mitt svar på detta är att aspekter av att vara klippa kan återfinnas hos människor, eftersom Gud kan utrusta vem han vill med vad han vill. Verser som Upp 21:14 samt Ef 2:20 stöder denna tanke eftersom de säger att apostlarna utgjorde grundstenar för kyrkan.

– I den grekiska texten används två olika former av ”klippa”; petros och petra. Varför använda två olika former om de refererar till personen Petrus? Och varför omtala Petrus i tredje person med ”den klippan” när Jesus tidigare vänt sig direkt till Petrus? Mitt svar är att “denna klippa” rimligen bör referera tillbaka till den närmast tidigare klippan i texten. Och att det är ytterst rimligt att tänka sig att denna är Petrus, även om orden har olika genus. Här ger de ursprungliga Jesus-orden åtminstone en ledtråd, där Jesus talar arameiska och säger: ”Du är Kefas och på denna kefas ska jag bygga min kyrka.”

Helt klart är att Ulf Ekmans och Peter Halldorfs närmande till den Katolska kyrkan väcker reaktioner.

Andra bloggar om: , ,