Skip to main content.

den 18 februari 2008


  Ett steg mot äktenskapets upplösning

Jag med andra som är motståndare till samkönade ”äktenskap” menar att en könsneutral äktenskapslagstiftning blott vore ett första steg mot en total upplösning av äktenskapet. För har man en gång definierat att äktenskap inte ett dugg handlar om att värna den framtida generationen utan enbart om att ge en offentlig bekräftelse på en kärleksrelation finns inte längre några principiella invändningar mot månggifte. Inte heller går det att på principiella grunder avvisa incestuösa förhållanden.

SvD:s Per Gudmundson gör sig lite lustig över att det inom kristdemokraterna finns en ”liten, liten klick” som tror att ”samhället befinner sig på ett sluttande plan” och som menar att om homosexuella tillåts gifta sig ”kommer det hela att sluta med månggifte eller orgier i delfinariet.” Men detta är nonsens, enligt Per Gudmundson. Varför säger han egentligen inte. Han avfärdar tanken på artneutralitet (med delfinorgier som följd) genom att påstå att staten inte kan vara värderingsfri och att en sådan värdering är att gränsen går vid arten. Om månggifte säger han ingenting. Kanske skulle han ha sagt att en annan värdering är den om äktenskapets tvåsamhet. Och visst finns denna. Men idag är värderingen att äktenskapet är för man och kvinna utsatt för stort tryck. Så helt uppenbart kan värderingar både kritiseras och skifta. Hur man då ska gå tillväga för att förankra och försvara dem säger han ingenting om.

En liknande principlöshet finner vi hos den ”hbt-vänliga” prästen Karin Långström Vinge. Denna ”hbt-vänlighet” uttrycker sig bland annat i att hon är för samkönade äktenskap. Hon skriver:

Som kristen präst och teolog får jag ofta kommentaren att ”om du nu förespråkar homoäktenskap, varför då inte förespråka art – och antalsneutrala äktenskap också?” Det är helt irrelevant, svarar jag. Nu är det äktenskap mellan två människor vi diskuterar. Att att x med automatik leder till y stämmer lika lite med avseende på könsneutrala äktenskap – polygama äktenskap, som det att lägre skatter leder till inga skatter alls.

Men detta är bara retorik, något att ta till i en tv-debatt där motståndaren inte ges tid till att bena ut argumentet. För den principiella skillnaden mellan lägre skatter och inga skatter återfinns inte mellan äktenskap med två samtyckande och med tre samtyckande. Vad skatten ska vara är en ytterst relevant politisk fråga och det finns inga självklara svar på den. Att vi ska ha skatt behöver inte ens diskuteras så länge alla är överens om premissen att vi bör ha en stat. Så det är verkligen två helt olika frågor.

Vilken princip ska då användas för att skilja den tvåsamma relationen från relationen med tre eller flera partner inblandade? Karin Långström Vinge säger då att det är ”äktenskap mellan två människor vi diskuterar.” Det är sant och snart kommer vi säkert att prata om äktenskap mellan tre människor. På vilka grunder skulle hon säga stopp då? När hon av en annan skribent pressas på denna punkt blir hon talande tyst. Som denne skribent skriver: ”om kärleken är det viktigaste, varför då kräva tvåsamhet och avlägset släktförhållande?” Ja, varför då?

Så länge en vagt definierad kärlek är det allena rådande i frågan om vilka som bör få ingå äktenskap med varandra saknas goda skäl till att neka någon grupp äktenskapet. Det är bara en tidsfråga tills nya kränkta minoriteter gör sig hörda. Argumenten kommer vi att känna igen: ”vi är diskriminerade, vi älskar ju bara varandra, tvåsamhetsnormen är en social konstruktion, ge oss våra rättigheter!” Och för alla som då gör motstånd kommer ett nytt ord att uppfinnas: polyfob.

Andra bloggar om: , , ,