Skip to main content.

Visdomsord från DN

Här kommer ett visdomsord från den första delen i DN:s serie om 10 Guds bud: ”Monopol på att alltid veta rätt och bäst är livsfarligt”. Det handlar förstås om första budet, där Gud ju säger: ”Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.” Någon som blir förvånad över hur DN får till det? Det enda som förvånar mig är att de inte tröttnar på sig själva, Thomas Lerner och (o)trosredaktionen på DN. Alltid denna rädsla för att koppla ihop tro och sanning. Hedenius’ ok vilar fortfarande tungt över Sverige men tyngst över DN Kultur.

Artikeln inleds med några illustrationer av personkulter (Mugabe, Hitler, Mao). Artikeln kunde här ha lagt till Jesus men det hade komplicerat tesen. Men, visar Lerner, det är inte bara dessa tyranner som krävt absolut underordning, även Gud har gjort det! En annan slutsats skulle ha kunnat vara att Gud genom det första budet fördömer nyss nämnda personkulter. Men Lerner missar detta. Istället söker han upp en trött och avfallen präst som vill hålla med honom. Prästen sägs ha tänkt och tvivlat i flera år. På sin prästkallelse kanske? Eller hur han ska knyta sina skor? För vad är det han säger? ”Om Gud har skapat allt liv är han väl också allt liv. Och då måste ju Gud vara allting.” Detta är nonsens. Det borde vara uppenbart även för Lerner. Om jag skapar en bil blir ju bilen inte mänsklig. Den bär mina fingeravtryck, det är allt. Vidare säger prästen att Jesus dog för att den judiska makten hade monopol på sanningen. Jaha. I Bibeln, som väl prästen ändå läst någon gång, läser vi att Jesus dog för han hävdade att han var Gud. Och vi läser också hur Jesus etablerade monopol på frälsningen: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Sicken monopolist! Vill du slå i en spik, Lerner?

Artikeln avslutas sedan med några citat av en annan, nu död, präst. Bl.a. har han sagt följande: ”Valet mellan Gud och avgud är i de fattigas kristendomstolkning inte primärt ett religiöst val, relaterat till det övernaturliga, utan gäller hela verkligheten, även ekonomi och politik.” Kanske är det så att Lerner önskar att kristendomen blev mindre av en religion? Skippade överbyggnaden s.a.s. Istället för att prata om Gud och Jesus, skulle kyrkan kunna ägna sig åt meningsfulla uttalanden som ”bu för krig”, ”blä för frihandel”, ”lycka är bra” och ”kärlek är bäst”. Visst måste tron få genomslag även inom ekonomin och politiken, på både personlig och global nivå, men vår, inklusive den fattiges, räddning står inte främst till något ekonomiskt eller politiskt system utan till Gud. Även om nu inte Lerner tror på en sådan borde han väl ändå förstå att kyrkan vill putsa lite på sitt varumärke.

I DN Kulturs värld verkar tro och förnuft stå i direkt motsats till varandra. På andra ställen i DN prövas argument mot varandra, de vägs och kritiseras. Men på DN:s Insidan regerar galenskapen. Rappakalja blir till visdomsord. Det är faktiskt skrattretande.