Skip to main content.

Vad återstår att övertygas om?

Saddam måste gnugga sina händer i förtjusning. Vi har nu ett splittrat NATO, EU och FN. Som så ofta förr kan inte Europa stå enat när det verkligen gäller. Tyskland är inte övertygat, Frankrige är inte övertygat och nu visar det sig att inte heller Belgien är övertygat. I amerikansk TV fällde någon nyligen följande kommentar: ”Michael Jackson har för första gången erkänt att han är plastikopererad. Men Frankrike är inte övertygat och vill ha mer tid.” Vi kunde på TV häromdagen se Tysklands utrikesminister säga direkt till Rumsfeld: ”You have to make your case. And, honestly, I’m not convinced.” Detta sade han någon dag efter Powells presentation i FN. Jag undrar vad som krävs för att övertyga Europas skeptiker. En bild på Saddam med en färsk dagstidning i en hand och den andra vilande på en ballistisk missil laddad med nervgas? Jag är inte säker på att ens det skulle räcka. Saknar man helt förtroende för USA hjälper ingenting. Allt kan ju fabriceras.

Det vi måste fråga oss är vad vi ska bli övertygade om. Att Saddam har massförstörelsevapen? Nej, faktiskt inte. Det frågan gäller är om Irak bryter mot FN:s resolutioner, särskilt resolution 1441. Vad säger den då? Det är bara att läsa:

– the Government of Iraq shall provide to UNMOVIC, the IAEA, and the Council, not later than 30 days from the date of this resolution, a currently accurate, full, and complete declaration of all aspects of its programmes to develop chemical, biological, and nuclear weapons, ballistic missiles…

Irak har visserligen levererat tusentals sidor till FN men Blix har sagt att det saknades viktig information, bl.a. om nervgasen VX.

– false statements or omissions in the declarations submitted by Iraq pursuant to this resolution and failure by Iraq at any time to comply with, and cooperate fully in the implementation of, this resolution shall constitute a further material breach of Iraq’s obligations…

Ej fullständig eller falsk information ska utgöra ett ”material breach”, d.v.s. ett tydligt trots mot FN.

– Iraq shall provide UNMOVIC and the IAEA immediate, unimpeded, unconditional, and unrestricted access to any and all, including underground, areas, facilities, buildings, equipment, records, and means of transport which they wish to inspect…

Irak har inte samarbetat fullt ut, vilket resolutionen alltså kräver. Detta har Blix rapporterat.

– UNMOVIC and the IAEA may at their discretion conduct interviews inside or outside of Iraq, may facilitate the travel of those interviewed and family members outside of Iraq, and that, at the sole discretion of UNMOVIC and the IAEA, such interviews may occur without the presence of observers from the Iraqi Government…

Efter mycket om och men från Irak sida, fick UNMOVIC intervjua den första forskaren häromdagen.

– the Council has repeatedly warned Iraq that it will face serious consequences as a result of its continued violations of its obligations…

Ytterligare obstruktioner från Iraks kommer att få ”allvarliga konsekvenser” säger resolutionen från november. Alla visste då vilka dessa allvarliga konsekvenser var. Krig. Ändå tvekar Frankrike och Ryssland idag. Varför? Som vi kunde höra häromdagen på Agenda har Frankrike och Ryssland stora oljeintressen i Irak som skulle kunna gå förlorade om ett krig bröt ut. Vi fick i programmet också höra två intelligenta militäranalytiker avfärda det som så ofta sägs från vänsterhåll, att USA:s främst vill åt Iraks olja. Det finns enklare sätt för USA att komma åt Iraks olja. De kan köpa den, t.ex. En av analytikerna, Mike Winnerstig, avfärdade spekulationerna om USA:s oljemotiv som en ”vulgärdebatt”.

Så vad återstår egentligen att bli övertygad om? Ingenting. Powells presentation visade med tydlighet att Irak döljer sitt program för massförstörelsevapen. Blix har påpekat att Irak obstruerar. Problemet är väl att Saddam obstruerar lagom mycket. Han kan sina saker. Han vet hur han kan manipulera Tyskland, Frankrike och Ryssland. Först bromsar han, sedan gasar han vid något kritiskt läge. Europa har länge låtit sig bedragas av denne man. Ska han lyckas igen?