Skip to main content.

Nya trosbekännelser

Denna inkom från Karin Nurmi och Björn/Maria Melltorp:Jag funderar på Gud fader, kanske allsmäktig, himmelens och jordens uppdiktare.
Jag funderar på Jesus Kristus, Guds etiska ombud, Vår trollkarl.
Vilken är adlad av den Veliga handen, född av Judefrun Maria.
Poetiskt pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven.
Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen fortfarande stendöd,
kvarliggande på jorden, liggande på allsmäktig Moder Jords högra sida.
Därifrån igenkommande som mull åt levande och dödande.
Jag funderar ock på den Heliga Ande, en velig allmännelig kyrka,
de Trevligas samfund, syndernas förståelse, de liberalas uppståndelse och ett evigt KIV.

Anders Gunnarsson har skrivit en ny katekes för ”en kyrka i tiden”:

I. DE 10 NYA BUDEN
1. Du skall ha vilka gudar du vill, eftersom alla är lika uttryck för den gudomliga mystiska kärleksfulla kraften.
2. Du skall inte avbilda Gud, för då framstår han som endast manlig.
3. Du skall inte svära i Kyrkan, men gärna annars.
4. Tänk på att hålla midsommar, julafton, nyår och 1:a Maj som arbetsfri fylleslagdag.
5. Hedra alla dina nya och gamla pappor, mammor, halvsyskon, helsyskon, styvsyskon mm mm
6. Du skall inte dräpa, om det inte a) hindrar din karriär och b) känns bra för dig.
7. Du skall inte ha mer än en partner samtidigt, om du inte själv vill förstås.
8. Du får inte skattefiffla om det upptäcks.
9. Du får inte vittna om sanningen, i alla fall inte så att det stör någon annans tro.
10. Du får inte känna skuldkänslor. Begär är naturligt, så njut utifrån ditt hjärtas vilja.

II. POSTMODERN TROSBEKÄNNELSE
Vi tror på teknik, vetenskap och forskning och att det ligger något i UFO, kristaller och böjda skedar.
Vi tror att allt blir bättre och bättre, trots alla bevis på motsatsen.

Vi tror att någonting uppstod ur ingenting och blev en groda som sedan blev en Prins (utan kyss)
och som senare skapade gud, därför är alla religioner samma, eftersom de tror på godhet och kärlek, och skiljer sig bara i synen på människa, skapelse, synd, frälsning, nåd och evigheten.
Vi tror på bra människor som vi själva, Buddha, Muhammed och Jesus.
och att Jesus var en bra morallärare, fastän hans moral inte var så bra.
Vi tror att människan är fri att göra vad som faller henne in och fri att falla för varje inre impuls,
hur låg eller stark den än må vara, så länge du inte skadar någon, med din egen definition på skador.
Vi tror att tabu är tabu, utom för de som inte kan sköta sig,
Vi tror att efter döden finns inget. Om det mot förmodan skulle finnas något, är Gud god
och alla kommer till himmelen, utom Hitler, Stalin och såna där.

Vi tror att alla måste finna sin egen sanning,
Verkligheten, Historien och Universum kommer sedan att anpassa sig.
Vi tror inte på en absolut sanning, utom Sanningen att det inte finns någon absolut sanning.

III. MODER(N) FADER VÅR
Moder vår som är i oss.
Helgat varde ALLA dina oräkneliga namn.
Tillkomme vår demokrati, jämställdhet och folktro.
Ske vår vilja, såsom på jorden, så ock i himmelen.
Vårt dagliga bröd måste delas solidariskt
och låt västvärlden avskriva alla skulder, såsom ock vi föröka våra kyrklöner.
och inled oss icke i dogmatisk trosvisshet, utan fräls oss ifrån de onda svartrockarna.
Ty riket är vårt och makten och härligheten ända in i evigheten. Amen.