Skip to main content.

Debatt om den hotade yttrande- och religionsfriheten

Viktig debatt i morgon onsdag kl 19.00 med SEA som initiativtagare.

Hotad yttrande- och religionsfrihet?
Teologer, författare, jurister, politiker och journalister debatterar den nya grundlagsändringen.

Kan Bibelns och Koranens texter om homosexualitet tolkas och predikas utan brott mot den nya lagen? Behövs den nya lagen? Finns liknande lagar i andra länder? Hur ställer sig EU och Europadomstolen? Kan den nya lagen leda till hets mot nya grupper i ett mångkulturellt samhälle?

Kom och lyssna i morgon kväll onsdag klockan 19.00 till en av valrörelsens viktigaste debatter.
Programledare: Siewert Öholm.
Plats: Filadelfiakyrkan.
Arrangörer: Svenska Evangeliska Alliansen, Filadelfiaförsamlingen och Nya Dagen.

Samlingen är en uppföljning bland annat av den artikel i Svenska Dagbladet i våras där ett flertal kristna ledare varnade för följderna av den s k homohetslagen och förklarade sig inte vilja rösta in personer i Sveriges riksdag som stött lagen. Vi vill nu alltså aktualisera frågan i valrörelsen.

Startfältet för de medverkande är nu komplett:

Journalister/publicister blir författaren Jan Myrdal, som tidigare i år vänt sig mot den s k homohetslagen, journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén, Nya Dagens opinionsredaktör Birger Thuresson samt Jan Lindvall, chefredaktör för tidningen Broderskap.

Vid juristbordet sitter juridikprofessor Madeleine Lejonhufvud, juristen och den tidigare rättssakkunnige vid närinsgdepartementet Per Karlsson, samt doktorand Märta C Johanson.

Teologerna representeras av kyrkoherden i Göteborg Bengt Inghammar, Filadelfiakyrkans pastor Sten-Gunnar Hedin samt SEA:s egen ordförande Stefan Gustavsson.

De politiska färgerna försvaras av den socialdemokratiske ledamoten i riksdagens konstitutionsutskott och tillika broderskaparen Per-Axel Sahlberg samt riksdagsledamot Yvonne Andersson (kd).

Vi vill mana er alla till förbön för detta möte. Det är viktigt att så många som möjligt av våra medlemmar kommer med. Hjälp också till att göra samlingen känd.

Väl mött i morgon kväll kl 19.00!

Olof Djurfeldt
Styrelseledamot
Svenska Evangeliska Alliansen