- basun - https://basun.poluha.se -

Lagar påverkar även aborter

RFSU:s Kristina Ljungros menade i ett radioinslag [1] om Spaniens strängare abortlagstiftning att inget tyder på att hårdare abortlagar ger färre aborter. Men detta är ett mantra utan verklighetsförankring.

Ta fallet Polen. När aborten var fri där utfördes ca 130 000 aborter varje år. Idag är antalet legala aborter nere i ca 500 per år [2]. Givetvis sker även illegala aborter. En seriös bedömare menar att dessa kan uppgå till ca 10 000 per år. Han resonerar så här [3]:

We cannot document what we cannot observe. I would, however, argue that the annual numbers of abortions by Polish women are significantly lower as a result of the anti-abortion laws. This is based on the following:

  • continued decline in numbers of births;
  • only a slight (2%) rise in miscarriages in 1992-93, followed by continued decline (note that miscarriages are the favored evidence of clandestine abortions in many countries);
  • no increase in pregnancy-related deaths;
  • aggressive actions by authorities to deter illegal abortion;
  • no evidence of abortion tourism in very large numbers.

Dessa enorma förändringar beror nu inte enbart på hårdare abortlagar utan även på en förändrad och mer livsbejakande mentalitet. Att ett samhälles inställning till aborter, vilket inbegriper dess lagar, påverkar aborttalen är väl egentligen ganska uppenbart.

Läs även vad andra skriver om aborter [4], Polen [5], RFSU [6], abortlagar [7].