Skip to main content.


den 26 mars 2014


  Att följa Jesus men inte biskopen

När abortfrågan kommer på tal rörs ofta starka känslor upp och annars oartikulerade övertygelser uppdagas. Samma effekt har ämnet Katolska kyrkan på frikyrkliga samt en del strikta lutheraner. När så pingstpastorn Ulf Sundqvist idag skriver om Ulf Ekmans omvändelse till Katolska kyrkan får vi ta del av vad jag tror är källan till den känslomässiga kraften i den protestantiska rörelsen, nämligen ett barnsligt uppror mot kyrklig auktoritet. Efter att i några meningar ha avslöjat att han inte känner till katolsk teologi avslutar Ulf Sundqvist med följande ord:

Frikyrkans och Pingströrelsens teologiska grund kan säkert behöva vitaliseras och fördjupas, men den står ändå solid. Jag följer inte Ulf Ekman. Jag följer heller inte någon biskop eller påve, jag följer Jesus!

Jag har inga problem med att Ulf Sundqvist inte följer Ulf Ekman. Men att inte följa vare sig biskop eller påve med motiveringen att man endast följer Jesus är både naivt och obibliskt. Det är naivt därför att det som Sundqvist egentligen följer är sin förståelse av Jesus, inte Jesus själv. Så här har förstås alla sektledare och heretiker talat genom tiderna. De har haft den sanna uppenbarelsen och har tagit avstånd från den världsvida kyrkan för att gå sin egen väg. De följer Gud, de andra följer bara människor eller kanske till och med onda andemakter.

Men det är också obibliskt därför att redan Paulus tog avstånd från idén att gå sin egen väg. Så skriver han i 1 Kor 1:10-13:

Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: ”Jag hör till Paulus”, eller ”Jag hör till Apollos”, eller ”Jag hör till Kefas”, eller ”Jag hör till Kristus”. Har Kristus blivit delad?

Det är motsättningar i församlingen och människor delar upp sig i läger. En del gör det till och med med den till synes goda motiveringen ”Jag hör till Kristus”, eller som Ulf Sundqvist uttrycker det: ”Jag följer Jesus!”. Men så ska vi inte göra. Vi ska inte dela upp oss utan stå eniga i tanke och åsikt, uppmanar Paulus oss. Det måste innebära att vi inte lämnar kyrkan och bygger nytt. Vi håller oss till dess ursprungliga ledarskap och till den lära som är gemensam för hela kyrkan. Det är så vi följer Jesus.

Paulus text är också ett litet inlägg i frågan om vad andlig enhet främst består i. Jag noterar att Paulus inte säger något om att sjunga lovsånger eller be tillsammans. Av detta kan vi förstå att den typen av enhet åtminstone är otillräcklig. Nej, vi måste också vara eniga i ”tankar och åsikter”. Vi ska alltså söka läromässig enhet.

Läs även vad andra skriver om , , , .

Du kan kommentera, eller pinga från din egen sajt.13 kommentarer till “Att följa Jesus men inte biskopen”

 1. Lennart säger:

  Du behöver sätta dig in i sanningen.

  Ett av många problem är att RKK och till viss del även de ortodoxa kyrkorna inte alls representerar Kristus.

  Historien säger att kyrkan hamnade snett när biskoparna tog makten. En biskop, han i Rom, ansåg sig stå över alla andra och blev påve.

  Håller just på att läsa Göran Häggs bok Påvarna. Det är i och för sig inget nytt, men läsningen är ändå förfärande. Påve efter påve har misskrediterat hela kyrkan, eftersom de fått hållas.

  Historien har skrivits av kyrkan, eftersom övriga saknat resurser och dessutom ofta avrättats. Det gäller även kyrkofäderna, vars ord man idag har svårt att bedöma.

  den 31 mars 2014 kl 9:10
 2. Johan Lindahl säger:

  Lennart:
  Vem är ”historien” som du pratar om? Är det inte just precis det Pelle syftar på – ”din historia”, som du hänvisar till? Vem har auktoriteten att bestämma den rätta, sanna, historien? Jag? Du?

  För övrigt så skriver inte Hägg alls att ”Påve efter påve har misskrediterat hela kyrkan”, utan han är betydligt mer balanserad i sitt omdöme om olika påvar. Det är bra att läsa hela boken, eller se till hela historien, för att göra balanserade bedömningar.

  den 31 mars 2014 kl 15:10
 3. Staffan Wadströn säger:

  Nej, Paulus kanske inte säger att vi ska sjunga lovsånger, eller be tillsammans. Han säger heller inget om att vi ska följa en männsika som benämns påve. Jesus säger i Matt 23:9:”Ni ska inte kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen” Och varken Paulus eller någon annan i Bibeln säger att vi ska tillbe döda.

  den 2 april 2014 kl 21:55
 4. Lennart säger:

  Vad är det för dumheter. Det står på många ställen att man skall lovsjunga herren, både i GT och i NT. Och att det står att vi skall be trodde jag att alla kristna vet. T o m Jesus sjöng ”lovsången” vid den sista måltiden.

  Det är i alla fall inte något som Jesus nekat oss göra. Däremot har Jesus tydligt sagt att vi inte ska kalla någon Fader utom Gud själv.

  Vad gäller historien så rekommenderas en relativt färsk historisk bok Påvarna av Göran Hägg. Den tragiska historien om RKK i stort är beskriven i oändligt många böcker.

  Det är också fakta att RKK förföljt andra kristna i stor omfattning, att man enligt bibeln inte skall ta kontakt med eller be till döda etc etc.

  den 2 april 2014 kl 23:22
 5. Staffan Wadströn säger:

  Lennart, vem är ditt inlägg riktat mot? Om det var mot min kommentar känns den nog lite missriktad.

  den 3 april 2014 kl 12:41
 6. Lennart säger:

  Det var kommentar bl a till Johan Lindahl.
  Tyvärr hamnade inlägget inte på rätt plats.
  Ursäkta!

  den 3 april 2014 kl 14:56
 7. pelle säger:

  Lennart, det är du som ägnar dig åt dumheter. Bättra på tonen och lämna ohyfs vid tröskeln. Jag gissar att du inte vanligtvis inleder med ”vad är det för dumheter” när du träffar folk fysiskt. Samma regler gäller här.

  Och läs vad jag skriver en gång till. Du svarar inte på det som jag skriver utan agerar just så känslomässigt som många kristna gör när Katolska kyrkan kommer på tal. Självklart ska vi både be och lovsjunga, jag skriver inget annat. Men för enheten räcker detta inte utan vi måste ÄVEN komma överens i tankar och åsikter.

  Mitt lilla inlägg handlar inte om RKK i största allmänhet utan om det naiva och obibliska i attityden ”jag följer ingen biskop eller påve, bara Jesus”. Försök att hålla dig till just denna fråga i dina svar. Och det gäller även Staffan.

  den 3 april 2014 kl 22:14
 8. Staffan Wadströn säger:

  pelle, du skriver ”Vi håller oss till dess ursprungliga ledarskap och till den lära som är gemensam för hela kyrkan. Det är så vi följer Jesus.” Ja, det är ju här oenigheten börjar. För katolikerna är ju enhet, enhet under en människa-påven. Som Anders Arborelius säger i en intervju på frågan om vad som är symbolen för enhet:Påven!, och han fortsätter:”Ja, katolsk betyder allmän och vi tror att alla kristna kommer att enas under ett överhuvud-påven.” Detta menar jag är obibliskt. Vilken är din uppfattning, pelle?

  den 5 april 2014 kl 23:14
 9. pelle säger:

  Staffan, jag menar att det är bibliskt bland annat utifrån den citerade bibeltexten. Men kanske främst logiskt. Det kan inte finnas fullständig enhet mellan kristna så länge vi organiserar oss i olika kyrkor. Varje samfund är ju ett bevis på splittring. Varför menar du att den katolska hållningen är obiblisk?

  den 6 april 2014 kl 17:15
 10. Lennart säger:

  Det är svårt att dedicera inlägg, alla får läsa dem och ta till sig dem, om de vill.

  Jo, jag menar precis det jag skrivit. Mycket stora delar av RKK:s lära och liv är obibliska och fanns inte på apostlarnas tid. Så snart de var borta dök falska profeter upp inom kyrkan. Därför även de stora reformationerna. Vissa saker är ibland direkt ”fördömda” av Jesus, t ex begreppet Fader. Ännu mer av apostlarna och/eller profeterna i GT.

  Paulus säger t ex att den som förkunnar ett annat evangelium skall vara under förbannelse. Så långt vågar få idag gå för att ta avstånd från allvarliga felaktigheter i en kyrka. Men vi behöver profeter som varnar för obibliska läror. De är inte populära, men så har det alltid varit.

  Det är ingen slump med alla dessa religionsstrider inom kristendomen i det förgångna. De är förutsagda av Jesus själv.

  Fromma kristna har helt enkelt inte kunnat acceptera denna i stor utsträckning avfallna kyrka, som styrts av en människa. Inte endast helt utflippade påvar utan en mängd nya riter som helgonförklaringar, bön till döda etc etc.

  Visst kan man kanske vara medlem i en kyrka som har fel lära, om man vill ta risken och orkar med det. Men det finns en gräns då man nog bör dra sig ur, så som Jesus säger via Johannes (Upp.)

  För övrigt säger Jesus att vägen är smal och porten är trång som leder till livet och få är de som finner den. Man bör därför dra åt sig öronen när kyrkan bli alltför allmän och populär.

  Jesus förklarar detta förhållande med att Han har en fiende som ständigt jobbar för att förstöra. Satan är särskilt vred för han vet att hans tid är kort. Och sprider sina lögner som aldrig förr.

  Just idag är religionsblandning mycket populärt. Víssa kallar det ekumenik, även andlig gemenskap med islam och andra religioner. Helt otänkbara och obibliska saker som sammanblandning av New Age, ockultism och kristen tro växer successivt fram här och var, som ett resultat av det allmänna avfall i kanske främst de protestantiska kyrkorna, där de flesta bevisligen säger sig inte vara kristna eller ha en kristen tro.

  Det handlar om förnekelse av bibelns viktigaste lärobitar, tron på Jesus som ende frälsare, synd och behovet av frälsning. En avkönad tro vill smyga sig in i alla kyrkor, även LO och Pingst. Därför behövs profeter som varnar för det som leder fel. Av kärlek till alla. Jag älskar även katoliker och muslimer. Men Sanningen skall göra oss/dem fria.

  Vänligen

  den 7 april 2014 kl 9:20
 11. Anders Gunnarsson säger:

  Lennart

  Om det du tror Kyrkan är, hade varit sant; skulle jag också avskytt henne.

  Nu är det bara nidbild staplad på nidbild.

  Tack gode Gud för dem som orkar sätta sig in i o döda en fördom varje dag.

  den 10 april 2014 kl 19:35
 12. Marie säger:

  Helt utan att längre orka bry mig om den senaste tidens störtflod av på okunnighet (och rädsla?) grundade argument mot Katolska kyrkan från främst frikyrkligt håll, vill jag som tidigare pingstvän och EFK:are, numer katolik, säga att Kyrkan är underbar. Den är stor, den har skyhögt i tak, den är ljuvligt svår att rubba, står på bergfast grund och har i sin långa och breda historia enorma skatter i form av erfarenhet och kunskaper om Herren och att vandra med honom. Jag älskar Katolska kyrkan och att upptas i dess fulla gemenskap var att komma hem trots att jag aldrig var missnöjd med min plats i frikyrkligheten som tog sig an mig och fostrade mig under många år.
  🙂

  den 12 juni 2014 kl 19:58
 13. pelle säger:

  Tack Marie! Jag hoppas också komma hem en dag.

  den 12 juni 2014 kl 21:27

Kommentera detta inlägg

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function show_subscription_checkbox() in /var/www/poluha.se/basun/wp-content/themes/gila/comments.php:89 Stack trace: #0 /var/www/poluha.se/basun/wp-includes/comment-template.php(1554): require() #1 /var/www/poluha.se/basun/wp-content/themes/gila/single.php(41): comments_template() #2 /var/www/poluha.se/basun/wp-includes/template-loader.php(106): include('/var/www/poluha...') #3 /var/www/poluha.se/basun/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/poluha...') #4 /var/www/poluha.se/basun/index.php(17): require('/var/www/poluha...') #5 {main} thrown in /var/www/poluha.se/basun/wp-content/themes/gila/comments.php on line 89