Skip to main content.

den 15 februari 2014


  ”Allt detta vet vi redan”

I dagens SvD återfinns en recension av boken Marias testamente som är en omskrivning av händelserna kring Jesu lidande och död. Jag har inget att säga om boken men jag reagerar på följande stycke:

Att ett skeende alltid kan beskrivas på mer än ett sätt, att perspektivet styr vad vi ser, att minnet är vanskligt, att evangelierna är skrivna långt efter de händelser de skildrar, att en frontfigur kan vara mer användbar som död än som levande, att det kroppsliga lidandet är ett vedervärdigt spektakel, att korsfästelsen var ett iscensatt skådespel och att Guds son också hade en jordisk pappa, allt detta vet vi redan.

Allt detta vet vi alltså redan. Tänk, det visste inte jag.