Skip to main content.

den 21 november 2013


  Twitterdiskussion med pastorn och pacifisten Brian Zahnd

Idag hade jag ett längre samtal på Twitter med den amerikanske pastorn Brian Zahnd. Det handlade om pacifism och kristen tro. Trots begränsningarna (Twitter, på arbetstid och att vi aldrig samtalat tidigare) tycker jag att det blev ganska bra. Här är konversationen i sin helhet:

zahnd

Vi kanske fortsätter en dag. Jag vill här bara lyfta fram ett argument mot den kristna pacifismen som jag tar upp ovan. När jag skriver att ”The sword may be used justly” svarar Zahnd: ”By Caesar. ” Mitt svar blir då: ”And as a Christian I may partake in all just acts, including those ordered by Caesar.” Detta är nog det största anledningen till att jag tar avstånd från den kristna pacifismen. För om det är gott att göra något (i detta fall att försvara sitt land som soldat) måste ju även jag som kristen kunna göra det. Rentav har jag en särskild skyldighet att göra det. För Gud vill ju att vi gör det goda. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Vi är kallade till att älska vår nästa vilket faktiskt ibland innebär att vi nödgas ta till våld. Med Zahnds logik är det ok för en icke-kristen att ingripa med våld, kanske till och med något nödvändigt. Men på vilken moralisk grund förhindras jag då från att ingripa? Ingen, så vitt jag kan se.

Pacifismen är sannerligen både amoralisk och obegriplig.

Läs även vad andra skriver om , , , , .