Skip to main content.

den 4 mars 2013


  Dagens tweets

Tyckte jag fick till en ganska bra fråga idag som handlar om diskussionen om surrogatmödraskap:

Men om surrogatmamman upplåter sin livmoder gratis då?

Och när jag hörde flyglarmet och gick igenom min och omgivningens brist på reaktion tänkte jag att det nog inte skulle vara så annorlunda vid skarpt läge. Vi har, som hoberna i Sagan om ringen, blivit ”idylliserade”: