Skip to main content.

den 16 februari 2013


  Västvärldens fyra stora problem

För några veckor sedan skrev Svenska Dagbladets PJ Anders Linder följande i en ledare med rubriken Väst har blivit sämre på att vara väst:

Enligt Ferguson vilar den västliga civilisationens framgångar på ett samspel mellan fyra starka system av institutioner: demokrati, kapitalism, lagstyre och civilsamhälle. Och när väst nu tappar i ställning och inflytande gentemot övriga världen beror det inte bara på att allt fler länder blir bra på det som väst var först med att kunna, utan också på att väst har blivit sämre på att vara väst.

demokratin rättar man inte längre mun efter matsäck utan politikerna lovar förmåner för mer än vad de törs be om i skatter. Generationskontraktet är uppsagt. Dagens väljare drar glatt på sig skulder som lämnas åt de unga och ännu ofödda att betala.

Kapitalismens dynamiska kraft hålls tillbaka av makthavarnas övertro på att regleringar kan ersätta ansvaret hos enskilda individer.

Lagstyret blir alltmer av juristvälde. Istället för att, som under den dynamiska tiden av tillväxt, vara en kraft för individens rätt mot etableringshinder och privilegier, blir juridiken alltmer av en parasiterande kraft som sysslar med subventionsjakt och stämningar.

Civilsamhället förtvinar i takt med att storföretagen och staten tar över. Statsindividualismen skulle göra människor friare, men de blir framför allt ensammare och mera hjälplösa.

Denne Ferguson är den konservative ekonomiske historikern och Harvardprofessorn Niall Ferguson som för BBC:s räkning höll en serie på fyra förläsningar om de västvärldens fyra stora problem som Linder skriver om ovan. Dessa föreläsningar finns att hämta hem från BBC:s arkiv. Rekommenderas varmt!

Läs även vad andra skriver om , , , .