Skip to main content.


den 11 februari 2012


  Om generaliseringar och skillnader mellan könen

Jag såg precis John Gray på Skavlan. Helt underbart att höra honom säga att det finns skillnader mellan könen. Och höra alla invändningar. Skavlans övriga gäster, som Mona Sahlin och Norges utrikesminister, förstod inte innebörden av generaliseringar. Det var komiskt! När Gray gav exempel på manligt resp kvinnligt beteende svarade de övriga unisont: Så är inte jag. Eller: Alla är inte så.

Men en generalisering kan ju vara sann även fast den inte gäller för alla människor. Det är väl det som ”generalisering” innebär?! Sanningshalten i det generella påståendet att kvinnor är si och män så påverkas inte av att Mona Sahlins man är annorlunda, exempelvis.

Det slog mig att förmågan att göra generaliseringar och tro på dem har gått förlorad. Det är tom så att vi ser dem som något negativt. Folk säger exempelvis: ”Man ska inte dra alla över en kam!” Men en generalisering gör inte det. Den säger att det i en population finns särdrag hos olika grupper. Det är det som gör det möjligt att tala om något som ”normalt”. Utan förmågan att göra generaliseringar blir det omöjligt att uttala sig om någon annan än sig själv. Och så förlorar vi kunskap.

Läs även vad andra skriver om , , , ,

Du kan kommentera, eller