Skip to main content.

den 11 februari 2012


  Pension vid 75?

Vi talade pension vid 75 på fikarasten. Känslorna svallade. Jag gör följande analys: För att rädda den allmänna pensionen, som alltså ligger riktigt pyrt till för den som inte vet det, måste en eller en kombination av följande saker utföras:

1. Öka inflödet av pengar in i pensionssystemet.
2. Minska utflödet av pengar ur pensionssystemet.

Fredrik Reinfeldt har alltså talat om ETT sätt att göra båda dessa saker: låt folk jobba tills de är 75 år. På så sätt kommer de att betala in mer och ta ut mindre. Ett annat sätt är att höja skatterna och/eller arbetsgivaravgifter och använda dessa pengar till att skjuta till det som fattas. Effekten av det senare blir att en minskande del av befolkningen får försörja en ökande del. Unga människor kommer in på arbetsmarknaden allt senare. Och pensionärer lever allt längre. Någonstans finns rimligen en punkt där de arbetande helt enkelt inte orkar med längre. Och att vi därför måste kunna diskutera att låta folk pensionera sig senare.

När folkpensionen infördes var pensionsåldern 67 år. Samtidigt var medellivslängden 60 år. Smaka på den. Idag lever vi i snitt mer än 20 över pensionsåldern. Det är en enorm förändring! Och den innebär stora påfrestningar på pensionssystemet. Eftersom vi faktiskt är allt piggare vid 65 tycker jag att det är helt naturligt att nu höja pensionsåldern. Vi kan och vi måste.

Läs även vad andra skriver om , , ,


  Om generaliseringar och skillnader mellan könen

Jag såg precis John Gray på Skavlan. Helt underbart att höra honom säga att det finns skillnader mellan könen. Och höra alla invändningar. Skavlans övriga gäster, som Mona Sahlin och Norges utrikesminister, förstod inte innebörden av generaliseringar. Det var komiskt! När Gray gav exempel på manligt resp kvinnligt beteende svarade de övriga unisont: Så är inte jag. Eller: Alla är inte så.

Men en generalisering kan ju vara sann även fast den inte gäller för alla människor. Det är väl det som ”generalisering” innebär?! Sanningshalten i det generella påståendet att kvinnor är si och män så påverkas inte av att Mona Sahlins man är annorlunda, exempelvis.

Det slog mig att förmågan att göra generaliseringar och tro på dem har gått förlorad. Det är tom så att vi ser dem som något negativt. Folk säger exempelvis: ”Man ska inte dra alla över en kam!” Men en generalisering gör inte det. Den säger att det i en population finns särdrag hos olika grupper. Det är det som gör det möjligt att tala om något som ”normalt”. Utan förmågan att göra generaliseringar blir det omöjligt att uttala sig om någon annan än sig själv. Och så förlorar vi kunskap.

Läs även vad andra skriver om , , , ,