- basun - https://basun.poluha.se -

Olika perspektiv på upploppen i England

Historikern Max Hastings skriver i Daily Mail [1]:

Years of liberal dogma have spawned a generation of amoral, uneducated, welfare dependent, brutalised youngsters.

Den socialdemokratiske statsvetarprofessorn Ulf Bjereld skriver [2]:

Kravallerna har sin grund i den frustration och brist på framtidsutsikter som många grupper och individer känner i ett England där klasskillnaderna är skriande och där möjligheterna till social rörlighet enligt OECD är mindre än i något annat industriland.

Sedan har vi vad ungdomarna själva säger:

[audio:http://basun.poluha.se/audio/looters.mp3]

Var och en kan sedan dra sina egna slutsatser om vilken av de två perspektiven som bäst stämmer med verkligheten.

Läs vad andra skriver om England [3], upplopp [4], orsaker [5], Max Hastings [6], Ulf Bjereld [7]