- basun - https://basun.poluha.se -

Orsaken till konflikten i Mellanöstern

För ett par veckor sedan genomfördes en opinionsundersökning [1] bland palestinier i Gaza och på Västbanken. 1270 slumpvis utvalda personer utfrågades om deras inställning till sin regering och möjligheterna till nya fredsuppgörelser med mera. En av frågorna berörde deras inställning till våld mot Israel. Svaret var nedslående, men väntat:

55) Concerning armed attacks against Israeli civilians inside Israel
14.4 1) Strongly support
34.6 2) Support
43.2 3) Oppose
6.0 4) Strongly appose
1.8 5) DK/NA

49 procent av de utfrågade ställer sig alltså positiva till våld inte bara mot Israel utan även mot civila israeler. Undersökningens felmarginal är tre procent.

Konflikten mellan israeler och palestinier rymmer en part som önskar fred och en annan som önskar den andres förintelse. Det är problemet och det är synnerligen svårlöst eftersom inga fredsuppgörelser någonsin kommer att vara nog så länge Israel fortfarande existerar. Att ta ställning i denna konflikt borde inte vara svårt.

Andra skriver om: Israel [2], Mellanöstern [3], Palestina [4], palestinier [5], israeler [6], opinionsundersökning [7], våld mot civila [8], terrorism [9]

3 kommentarer (Öppna | Stäng)

3 kommentarer Till "Orsaken till konflikten i Mellanöstern"

#1 Kommentera Av HH På 28 oktober 2010 @ 0:20

Nej, det borde det sannerligen inte. En fredssträvande demokrati enligt västerländsk standard mot ett antal krigshetsande diktaturstater i olika nyanser.

Bara den av vänsterideologier förblindade betraktaren kan undgå att se det uppenbara.

#2 Kommentera Av Martin Nordling På 28 oktober 2010 @ 17:14

Bör påpekas att 49.2 % motsätter sig våld. Vilket ändå känns positivt då man ibland fått intrycket att det inte är fullt så många.

Läste för övrigt nyligen en artikel i senaste numret av Israels vän om israeliska araber som ville göra värnplikt och integreras, en positiv sak. Tydligen så möttes de av en hel del diskriminering i Israel, men ingen av dem ville bo i något annat land i mellanöstern eftersom de vet hur bra de har det.

#3 Kommentera Av HH På 29 oktober 2010 @ 6:06

Notera att det inte är 49,2 % som motsätter sig våld. Den siffran är sannolikt betydligt lägre. Här handlar det om våld mot den israeliska civilbefolkningen. Att färre än hälften motsätter sig detta är skrämmande fakta.