Skip to main content.

den 15 juli 2010


  Skriver nu på Samvetsbloggen

Jag har precis lagt ut mitt första inlägg på Samvetsbloggen. Det handlar om att kristna i högre utsträckning borde låta tron färga det politiska engagemanget.

Men är det då i sin ordning att blanda religion och politik? Ja, självklart! Att staten ska förhålla sig neutral i trosfrågor innebär inte att medborgarna, vare sig moraliskt eller juridiskt, är förhindrade att helt fritt forma och artikulera sina politiska uppfattningar. Detta gäller även sådana uppfattningar som är religiöst motiverade.

På Samvetsbloggen skriver inte bara jag utan även personer som Stefan Gustavsson, Mats Tunehag, Per Ewert och Nasrin Sjögren. Bloggen är en del av nätnärvaron för Manifestet för samvetsfrihet som försöker samla svensk kristenhet kring några grundläggande sanningar. Gå dit du också och skriv under!

Andra skriver om: , , , , ,