Skip to main content.

den 26 april 2010


  Ecce homo!

Så blev jag då en av de första att hålla i handen Per Ewerts nya skrift Ecce homo – Se människan! Underrubriken är Ett försvar för livet från början till dess slut. Det handlar om aborter, dödshjälp, stamcellsforskning, kloning, fosterdiagnostik och vad en människa egentligen är. Som ni säkert förstår är detta ämnen som ligger mig nära om hjärtat. Och rubriken inspirerar!

Jag läste igenom dödshjälpsavsnittet för att få lite hjälp med tankar och argument. Jämfört med aborter tycker jag nämligen att frågan om aktiv dödshjälp är svår. Idén med aktiv dödshjälp är ju att den sjuke ska få hjälp med att avsluta sitt liv om han eller hon så önskar. Och hur ska man då argumentera mot detta i en tid då inget är högre än individens självbestämmande?

Ett argument är förstås att det är Gud som bestämmer över liv och död och det därför är en synd att ta sitt liv, med eller utan någons hjälp. Ett annat är att livet är en gåva att förvalta, från dess första ögonblick till dess sista. Ett tredje är att varje människa har en uppgift i livet: att påverka andra människor till en tro på Gud. Denna uppgift upphör inte med sjukdom eller när man blir gammal utan tvärtom kan de sista dagarna i ens liv vara de viktigaste ur den synvinkeln.

Men inget av dessa argument, om än giltiga, lär bita i debatten om dödshjälp. För vi lever ju i ett av världens mest sekulariserade länder där, som sagt, individens självbestämmande är det högsta. Så vad har Per Ewert att säga här?

Framförallt fastnade jag för ett argument som handlar om vår syn på självmord. När en människa tar sitt liv ser vi det som ett stort misslyckande och myndigheter arbetar för att minska risken för självmord. Men med aktiv dödshjälp skulle självmord inte bara bli något accepterat utan även något som våra sjukhus ska hjälpa till med. Förvisso inte för alla människor utan bara för de väldigt sjuka. Men det innebär en radikal förändring av sjukvårdens uppgift som är och har varit att lindra och bota, inte att döda. Och varför ska egentligen sjukvården försöka rädda människor som försökt begå självmord om nu människan själv ska få bestämma över sin utgång? Jag ser inget svar på den frågan. Därför sluter jag mig till att sjukvårdens grundvärde måste vara att värna livet.

Jag lär återkomma om detta.

Andra bloggar om: , , ,