Skip to main content.

den 14 juni 2009


  Allsmäktige, evige, rättfärdige och barmhärtige Gud

Allsmäktige, evige, rättfärdige och barmhärtige Gud,
ge oss arma människor kraft
att för din egen skull
göra det
som vi vet är din vilja
och att alltid vilja det
som behagar dig,
för att vi, invärtes renade,
invärtes upplysta och tända
av den Helige Andes eld,
skall kunna följa i din älskade Sons,
vår Herres Jesu Kristi fotspår
och endast genom din nåd
nå fram till dig, du Allrahögste,
du som i fullkomlig Trefaldighet
och i odelbar Enhet
lever och råder och förhärligas,
allsmäktig Gud,
från evighet till evighet.
Amen.

Franciskus.