Skip to main content.


den 1 juni 2009


  Prima homilia – Låt oss komma till Jesus!

Så har jag predikat för första gången. Texten var inte helt lätt och det dröjde innan den sade mig något. Men så gjorde jag ett par upptäckter. Tyvärr stämde de inte med dagens tema, ”Andens vind över världen”. Så bye bye tema! Ni som inte kom till Berga kyrka så här på annandag pingst får egentligen skylla er själva. Men varför snåla med Ordet? Gud är generös och därför måste även jag vara det. Här är texten:

Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. (Joh 6:44-47)

Det är en rik text och varje vers är sprängfylld med mening. Jag har särskilt fastnat för två verser: ”Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom” och ”den som tror har evigt liv”.

Låt oss gå tillbaka och sedan framåt lite i texten för att se om sammanhanget kan ge oss en bättre förståelse av vad Jesus menar här. Kapitel 6 inleds med ett brödunder där Jesus förvandlar fem bröd och två fiskar till mat för 5000 män. Jesus drar sig sedan undan och går på kvällen över vattnet till Kapernaum. Folket följer efter. Och Jesus förebrår dem för att de inte söker honom för att de fått se tecken utan därför att de åt av bröden och blev mätta. Vi kan förstå det som att Jesus klandrar dem för att de endast såg till det jordiska, sina direkta behov av mat, istället för det himmelska och därmed sina långsiktiga och mer djupliggande behov.

Han säger sedan (och detta är ledtråd 1): ”Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er.” (6:27)

Som vanligt blir folk lite konfunderade när Jesus talar och de frågor honom därför: ”Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?”

Jesus svar är ledtråd 2: ”Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.” (6:29)

Sedan kommer ett fantastiskt tal där Jesus säger att han är livets bröd och att de som kommer till honom aldrig ska törsta. Detta är ledtråd 3. Och några verser senare förklarar han Faderns vilja: ”att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv.” (6:40)

Jesu tal om att han är brödet som kommit ner från himlen hade förargat judarna. De visste ju att han hade jordiskt ursprung, de kände hans föräldrar. På detta svarar Jesus, och nu är vi tillbaka till dagens evangelietext: ”Var inte förargade. Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom”. Jag har svårt att tänka mig att dessa ord gjorde judarna mindre förargade då han verkar säga att hans kritiker helt enkelt saknar gudomlig insikt.

Nåväl, direkt efter att han sagt att ”den som tror har evigt liv” återkommer han till brödtemat. För bröd är verkligen en röd tråd i detta kapitel. Han säger: ”Jag är livets bröd.” Och ”Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.” Och detta var den fjärde ledtråden.

Hans kritiska åhörare börjar återigen tvista. Och det är inte så svårt att förstå. Det tolkar honom bokstavligt och förstår inte hur de ska kunna äta hans kött. Men Jesus fortsätter och gör det ännu värre för dem: ”Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.”

Eftersom vi vet Jesu ord vid den sista måltiden, då han säger ”Tag och ät, detta är min kropp” (Matt 26:26) är det svårt att undgå slutsatsen att Jesus här talar om nattvarden. Och detta blir ännu en stötesten för hans åhörare och inte bara för dem som redan var kritiska. Flera av hans lärjungar säger: ”Vem står ut med att höra sådant tal?” På detta svarar Jesus, ungefär, att om detta upprör er, vad ska ni då säga om min uppståndelse? Jesus vägrar att släta över sina ord och göra dem mildare. Nej, istället pressar han vidare.

Tillbaka nu till ledtrådarna. De var

1. ”Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er.” (6:27)

Notera att Jesus säger att vi ska ”arbete för den föda som skänker evigt liv”. Men han säger också att han ska skänka oss det eviga livet. Det låter lite paradoxalt: att arbete för något man ska få som gåva.

2. ”Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.” (6:29)

Det är Guds verk att vi tror. Märkligt! Det står att ”vi tror”, samtidigt som det är Guds verk. ”Tror” är ju ett verb, något som vi gör. Ändå är det Guds verk, något som han gör. Det står inte bara att det är hans vilja att vi ska tro, vilket det förstås är. Utan det är Guds verk att vi är här idag. Samtidigt är det vi som tror, Gud tror inte åt oss. Vi gör någonting, inte bara Gud. Vi och Gud samverkar, på något sätt, för vår frälsning.

Dessa två ledtrådar hänger ihop med den första versen i dagens evangelietext: ”Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom.” Och vi kan nu förstå lite av hur samarbetet mellan Gud och oss ser ut. Gud Fadern drar oss, genom sin Ande, till Jesus. Gud öppnar våra ögon för Jesus och vem han egentligen är. Det är en uppenbarelse: en offentlig sådan genom Jesu verk här på jorden för två tusen år sedan men också ett personligt tilltal där den Helige Ande ständigt manar oss att vända oss mot Jesus. Och den Helige Ande fortsätter med det så länge vi lever.

Men vad består vårt arbete av? Att hjälpa de fattiga och svaga? Att stå upp för rätt och sanning? Att vara salt och ljus? Allt detta är sant. Men låt oss höra de två återstående ledtrådarna för att förstå vad som är vår primära uppgift:

3. ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. (6:35)

Vi ska komma till Jesus! Vi ska vända oss mot honom, höra honom, sitta vid hans fötter. Som den Maria som istället för att passa upp Jesus satte sig vid hans fötter och lyssnade till hans ord. (Luk 10:39-) Och vad är det Jesus säger till Marias syster Marta som är arg på henne för att hon inte hjälper till: ”Ett är nödvändigt och Maria har valt den goda delen.” Detta är vårt viktigaste arbete.

4. ”Den som äter av det brödet skall leva i evighet.” (6:51)

Notera att Jesus alltså först sagt att den som tror har evigt liv. Sedan säger han att den som äter honom ska leva i evighet. Och motsatt gäller också:

”om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck.”

Men precis som för några av lärjungarna är nattvarden idag, och vad brödet och vinet egentligen är fortfarande en stötesten. Och rationellt sett är det inte svårt att förstå varför det är så. För hur kan brödet bli till Jesu kropp och vinet till Jesu blod? På riktigt?! Och varför gör Gud på detta sättet? Men Jesus är tydlig här. Vi ska förstå honom både bokstavligt och symboliskt. Den bokstavliga tolkningen är att vi ska äta honom. En mer symbolisk tolkning är vi ska släppa in honom i våra liv och låta oss uppfyllas av honom, hans ande och hans vilja. Båda är sanna och ingen utesluter varandra.

Och han svar till dem som inte trodde honom då var: tror ni inte detta kommer ni knappast att tro på min uppståndelse. Det verkar alltså som att Jesus menar att uppståndelsen är ett större mirakel än hans verkliga närvaro vid nattvarden. (Men onekligen är det så att nattvarden tillhör ett av de större mysterierna i den kristna tron.)

Överhuvudtaget gör Jesus mycket som är anstötligt och svårt att tro på i detta kapitel. Han förvandlar några brödbitar till mat för flera tusen människor, han går på vatten och han säger att vi ska äta hans kött. Men detta är en väldigt central aspekt av vad det innebär att tro på Jesus: nämligen att tro på vad han säger, att lita på hans ord, att underordna oss honom och hans vilja. Kort och gott att låta honom vara vår Herre och Gud. Så låt oss gemensamt strax komma till honom vid nattvardsbordet.

Du kan kommentera, eller pinga från din egen sajt.1 kommentar till “Prima homilia – Låt oss komma till Jesus!”

  1. Hosanna säger:

    … och denna tydliga koppling till mässan. Fantastiskt!

    den 2 juni 2009 kl 8:34

Kommentera detta inlägg

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>