Skip to main content.

den 1 juni 2009


  Prima homilia – Låt oss komma till Jesus!

Så har jag predikat för första gången. Texten var inte helt lätt och det dröjde innan den sade mig något. Men så gjorde jag ett par upptäckter. Tyvärr stämde de inte med dagens tema, ”Andens vind över världen”. Så bye bye tema! Ni som inte kom till Berga kyrka så här på annandag pingst får egentligen skylla er själva. Men varför snåla med Ordet? Gud är generös och därför måste även jag vara det. Här är texten:

Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. (Joh 6:44-47)

Det är en rik text och varje vers är sprängfylld med mening. Jag har särskilt fastnat för två verser: ”Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom” och ”den som tror har evigt liv”.

Låt oss gå tillbaka och sedan framåt lite i texten för att se om sammanhanget kan ge oss en bättre förståelse av vad Jesus menar här. Kapitel 6 inleds med ett brödunder där Jesus förvandlar fem bröd och två fiskar till mat för 5000 män. Jesus drar sig sedan undan och går på kvällen över vattnet till Kapernaum. Folket följer efter. Och Jesus förebrår dem för att de inte söker honom för att de fått se tecken utan därför att de åt av bröden och blev mätta. Vi kan förstå det som att Jesus klandrar dem för att de endast såg till det jordiska, sina direkta behov av mat, istället för det himmelska och därmed sina långsiktiga och mer djupliggande behov.

Läs mer här »