Skip to main content.

den 3 november 2008


  Brev till alliansens riksdagsledamöter

Bäste riksdagsledamot!

Jag skickar detta brev till dig med hopp om att goda argument fortfarande kan påverka det beslut som snart kanske fattas.

Det är något stort ni gör om ni definierar om äktenskapet så att det även kommer att innefatta homosexuella par. I alla kulturer och i alla tider har det varit något speciellt med relationen mellan en man och en kvinna. Det är den relationen som frambringar en ny generation. Därför har just den relationen fått ett speciellt skyddsvärde. Som det står i Nationalencyklopedin: ”Äktenskapet ger det sexuella förhållandet mellan makarna en särskild legitimitet och bildar ramen för den biologiska reproduktionen och för barnens uppfostran.”

En könsneutral äktenskapslagstiftning skulle förändra detta. Äktenskapet skulle inte längre vara något som har med barn och uppfostran att göra. Och på vilket sätt skulle då staten erkänna det unika med relationen mellan en man och en kvinna? Kvar får vi ett urvattnat äktenskapsbegrepp som reducerats till att enbart bli en bekräftelse på kärleken mellan två människor. Och har vi väl bestämt att det är detta äktenskapet är, en bekräftelse på kärlek, saknas det principiella skäl till att inte öppna upp äktenskapet för ytterligare konstellationer.

Visst måste du väl ändå se att det finns en relevant skillnad mellan en heterosexuell och en homosexuell relation? Det heterosexuella paret är reproducerande vilket det homosexuella inte är. Den heterosexuella relationen är till sin natur annorlunda i detta avseende och förtjänar därför en särställning. Dagens lagstiftning är alltså inte diskriminerande utan erkänner bara en biologisk realitet.

Sedan har du förstås ett ansvar att hålla ihop alliansen. Ta inte lätt på det uppror som kan uppstå inom kristdemokraterna om de tvingas vika sig för övriga allianspartier. Redan nu är frustrationen stor bland partiets gräsrötter och många kan komma att lämna partiet till förmån för Sverigedemokraterna, sofflocket eller ett nytt parti. Ingetdera vore bra för alliansen vid nästa val.

Slutligen vill jag citera från en aktuell artikel i LA Times som handlar om ursprunget till äktenskapets nuvarande form. I Kalifornien röstar man ju i dagarna om en grundlagsförändring som skulle försäkra att äktenskapet förblir ett förbund mellan en man och en kvinna. Så skriver Maggie Gallagher, ledare för en nationell organisation för äktenskapets bevarande:

Government did not create marriage. Marriage is older than the U.S. Constitution, older even than the Bible or the Koran. Marriage’s deepest roots are in human nature and human experience. Marriage, as a judge on the Connecticut Supreme Court wrote in his compelling dissent to that court’s recent ruling allowing gays to wed, is rooted ”in biology, not bigotry.”

Med vänliga hälsningar,
Pelle Poluha

Andra bloggar om: , , , , ,