Skip to main content.

den 1 november 2008


  Folklige Hörnmark

I helgen valdes Pelle Hörnmark till den nya svenske pingstledaren. Och idag kunde vi läsa en intervju med honom i Världen idag (ej online). Rubriken är ”Folklige Pelle blir pingstfolkets ledare”. Och det är just folkligheten som verkar vara hans främsta kännetecken. Bland annat får vi läsa att han gillar skräpmat och gärna klär sig i trasiga jeans. Och att det blir många ”hej” och ”ryggdunkar” när han går över kyrktorget för att äta en varm korv. Men vilka är då hans övriga kvaliteter? Det är absolut inget fel på folklighet, i sig själv är det något positivt, men för en kyrkoledare kanske fromhet, andligt djup och intellektuell skärpa är viktigare egenskaper. Och hur står han sig egentligen på dessa områden?

Här tycker jag att Hörnmarks agerande under konflikten med Mats Selander och Människorätt för ofödda (MRO) åtminstone kan ge en indikation på vilka andliga kvaliteter han besitter. För det är i konfliktsituationer som våra hjärtan prövas. Och i detta fall måste utfallet sägas vara bedrövligt. På MRO:s hemsida finner vi en diger anklagelseakt mot ledarskapet i pingstförsamlingen i Jönköping. Det handlar om väldigt abortliberala uppfattningar inom äldstekåren, att församlingen låter en abortläkare vara dess missionär och att en barnmorska har ledande uppgifter utan att hennes eventuella inblandning i aborter kommenteras av församlingen. När så MRO ställer frågor om dessa förhållanden blir Hörnmarks kommentar endast: det har inte ni med att göra! En sådan kommentar återspeglar en märklig församlingssyn där det som pågår i en församling inte har med någon utomstående att göra. Och så kan det inte vara! Vi är ju en kropp.

När Hörnmark har kommenterat demonstrationen utanför kyrkan har han gett intryck av att han velat försvara utpekade församlingsmedlemmar från påhopp. Men sanningen är snarare att det är ledningen, med Hörnmark i spetsen, som har anklagats av MRO för att den inte tagit sitt herdeuppdrag på allvar. Flera prominenta personer inom svensk kristenhet har sett detta och reagerat på det märkliga i att Hörnmark undvikit att besvara högst rimliga frågor. På sin blogg skriver Stefan Swärd om sina reaktioner efter att ha hört en radiointervju med Hörnmark och Selander: ”Efter att ha hört denna radiointervju, måste jag i ärlighetens namn säga att jag ställer samma frågor som Selander. Och att svara ja eller nej borde inte vara så svårt.” Även Ulf Ekman, Stefan Gustavsson och Bengt Malmgren tycker att Hörnmarks agerande reser stora frågetecken.

Har då Hörnmark tagit intryck av denna kritik? Knappast. I intervjun i Världen idag kommenterar han händelserna så här: ”Man försökte vända medlemmar mot ledarskapet och ledare mot varandra. Och Bibeln är väldigt tydlig med vad man gör med splittringsrörelser, så där satte jag ned foten.” På en fråga om pingströrelsen borde bli tydligare i abortfrågan säger han:

Jag tror att det finns en ganska stor tydlighet, men den är ofta outtalad och inte så exakt formulerad. Det kan vara så att vår tystnad och otydlighet skapar en plattform för grupper som MRO.

Tydligen är pingströrelsen både tydlig och otydlig samtidigt. Och hur tydliga kan pingst egentligen vara i abortfrågan om deras hållning både är outtalad och oformulerad? Det Hörnmark antagligen menar när han säger att det existerar ”en ganska stor tydlighet” är att han själv flera gånger påpekat att han minsann står för livets okränkbarhet. Att en sådan hållning sedan för med sig konsekvenser i verkliga livet verkar emellertid inte ha slagit honom.

Hörnmark avslutar med följande ord:

Så visst har vi som församlingar ett ansvar att stå upp för det som är Guds ord och tanke, även i abortfrågan. Men Jesus kom för att rädda världen, inte för att döma den. Man får inte bli så nitisk i sina fördömanden att det centrala i evangeliet, nämligen människans frälsning, försvinner.

Men käre Hörnmark, Jesus kommer tillbaka för att döma världen. Har du missat det? Och han kom för att rädda oss från våra synder. Jesus uppmanade oss därför att vända om och leva heliga liv. Herdens uppgift är att vaka över fåren så att de vandrar på den smala vägen och inte leds bort från Gud. Synd leder till död och måste förlåtas för att frälsningen skall vinnas. Allt detta är helt grundläggande.

Det Hörnmark står för här är en poppig svensktoppskristendom som helt saknar konskvens, principer, förnuft, djup och förankring i Bibeln. Men det är klart, denna kristendom light är säkert folklig. Den säger ju det folk vill höra. Nej, valet av Pelle Hörnmark till ledare för pingströrelsen bådar sannerligen inte gott.

Tidigare inlägg om Jönköping Pingst:

Andra bloggar om: , , , , ,