Skip to main content.

den 28 september 2008


  Om varför en kristen bör vara höger

Bengt Malmgren, den katolske läkaren och bloggaren, har skrivit ett par inlägg som jag opponerat mig mot. Det första handlade om en bok skriven av journalisten Chris Hedges med titeln ”Amerikanska fascister – den kristna högern på frammarsch”. Bengt reagerade väldigt kraftfullt och instämde i Hedges kritik av den amerikanska kristna högern. Han gick så långt att han skrev att ”den kristna högern är fascister och fastän de kallar sig kristna har deras budskap mycket lite att göra med kristen tro.”

Nu har jag inte läst boken men efter att lyssnat på en halvtimmes lång intervju med författaren fick jag det bestämda intrycket att det inte verkar vara så många människor som hyser dessa extrema uppfattningar som Hedges etiketterar som högerkristna. Så jag reagerade på Bengt Malmgrens kraftfulla påhopp. Det är ju tyvärr så att begreppet ”högerkristna” spökar här i Sverige där kristendomsfientlig vänster är normen. Och jag tycker att det är tråkigt att Bengt, som ju verkar vara en redig person, spär på den rädsla som finns för denna grupp. Bengt retirerade så småningom. Läs mer här.

Bengt har nu inlett en ny diskussion som handlar om hur man ska rösta som seriös kristen i USA. Diskussionen tar sin utgångspunkt i en skrift jag hittat hos Catholic Answers, en katolsk radiostation tillika sajt som tillhandahåller många apologetiska redskap för främst katoliker. Skriften heter ”Voters Guide for Serious Catholics” (finns som pdf och film). Skriften skiljer på icke-förhandlingsbara (primära) och förhandlingsbara (sekundära) frågor. De icke-förhandlingsbara frågorna de räknar upp är:

1. Aborter
2. Eutanasi
3. Embryonal stamcellsforskning
4. Mänsklig kloning
5. Samkönade äktenskap

För dessa frågor finns en tydlig undervisning från katolska kyrkan. Kort sagt, allt ovan är synd och att stödja en kandidat som förespråkar någon av dessa punkter är därför klandervärt.

Det finns förstås en mängd andra viktiga frågor. Dessa är Irakkriget, skatter, miljöpolitik med mycket mera. Men gemensamt för dessa är att det för dessa frågor inte existerar ett entydigt gott eller ont ställningstagande, i varje fall inte i dagsläget. Funnes det en tydlig väg framåt som skulle rädda jordklotet från överhettning och ett parti klart ignorerade den, ja då borde även miljöfrågan bli primär och få samma tyngd som abortfrågan. Men så är det inte. Bara för att ta ett exempel.

Guiden citerar Joseph Ratzinger som sagt följande medan han basade för den teologiska renhållningen inom kyrkan:

Not all moral issues have the same moral weight as abortion and euthanasia. For example, if a Catholic were to be at odds with the Holy Father on the application of capital punishment or on the decision to wage war, he would not for that reason be considered unworthy to present himself to receive Holy Communion. While the Church exhorts civil authorities to seek peace, not war, and to exercise discretion and mercy in imposing punishment on criminals, it may still be permissible to take up arms to repel an aggressor or to have recourse to capital punishment. There may be a legitimate diversity of opinion even among Catholics about waging war and applying the death penalty, but not however with regard to abortion and euthanasia.

Tittar man sedan på det politiska läget finner man att det demokratiska partiet förespråkar alla fem punkterna ovan. För republikanerna gäller oftast motsatsen. Av denna anledning får republikanerna en majoritet av de evangelikalt kristnas röster. Däremot har de problem med katolikerna av någon anledning.

Min slutsats är därför att givet uppdelningen mellan primära och sekundära frågor och givet de fem frågorna ovan, ja då bör en seriös kristen rösta på republikanerna i valet. Valet av Sarah Palin som vice har gjort det valet ännu lättare.

Nu håller ju Bengt inte med. Han tycker jag är svartvit och fyrkantigt platt. Men mer om det på hans blogg. Diskussionen pågår nu.

Andra bloggar om: , , , ,