Skip to main content.

den 14 september 2008


  SvD, aborter och avhållsamhet

SvD:s Sanna Rayman skriver om aborter i dagens tidning (och även hon har tydligen hört talas om demonstrationen utanför pingstkyrkan). Artikeln innehåller både gott och dåligt. Låt mig börja med det goda.

Sanna Rayman skriver om den amerikanska valrörelsen och hur Sarah Palins dotters graviditet plötsligt blev en fråga för hela USA. Men, undrar Sanna Rayman, varför blev dotterns graviditet ett ämne i abortdebatten och ”inte en diskussion om t ex ensamstående mödrar?” Hon menar också att synen att ett nytt liv är en olycka ”är obehagligt självupptagen.”

Hon skriver också om att abortdiskussioner i Sverige så lätt förs utifrån amerikanska ramar, där det ofta är ett allt eller intet som gäller. Sanna Rayman skriver: ”Vår diskussion gäller mestadels veckor och den borde kunna föras på ett sansat sätt.” Hon skriver också korrekt att abortmotståndare i Sverige inte vill ha det som i USA. Där tillåts abort fram till förlossningen och Sanna Rayman beskriver här den groteska abortformen ”partiell födsel” som sker genom att barnet vänds i magen och förs ut med benen först. När endast huvudet är kvar i kvinnan dödas barnet genom att hjärnan punkteras. I detta sammanhang är faktiskt denna svenska abortlagstiftningen restriktiv. Hon avslutar: ”Om man i en debatt väljer sida bara med ett generellt USA-hat eller religionsfobi som ledstjärna är man inte en särskilt trovärdig debattör. Frågan är större och viktigare än så.”

Visst är det så. Trots att den amerikanska abortlagstiftningen är i det närmaste makabert liberal beskrivs varje inskränkning som en seger för fundamentalistiska krafter i svensk media. Det är bra att Sanna Rayman påpekar detta.

Nu över till det negativa. Samtidigt som hon tycker att det borde gå att föra en sansad debatt om veckogränser, anklagar hon dem som vill förbjuda den fria aborten för hyckleri. Hyckleriet består i att dessa samtidigt hyllar Sarah Palins val att föda sitt barn trots att det har Downs syndrom. Hur kan man hylla ett val när man samtidigt vill ta bort valet? Men vari består egentligen hyckleriet? Idag har kvinnor ett val och de utsätts för stor press att göra abort om det visar sig att barnet har någon skada (Sarah Palin har faktiskt kritiserats av läkare för att hon inte gjorde abort!) Det är klart att människor som vill förbjuda den fria aborten idag hyllar de kvinnor som trots omgivningens tryck står på sig och föder sitt barn. Abortmotståndarna är ju för livet! Men visst borde det vara det naturliga och inte uppmärksammas som om det vore en bragd. Det borde vara så men i dagens situation är det långt från självklart att en kvinna väljer att föda ett barn med handikapp.

Sanna Rayman kan inte heller hon undvika att göra sig lustig över att Sarah Palins dotter blivit gravid trots att mamma Palin antagligen undervisat om avhållsamhetens dygder hemma. Rayman skriver: ”Kanhända tänker Sarah Palin nu att lite undervisning i de preventiva konsterna hade varit bra.” Men varför skulle hon göra det? Antalet tonårsgraviditeter ökar trots att kunskapen om och tillgången till preventivmedel aldrig varit större. Det finns därför ingen anledning att tro att ”undervisning om de preventiva konsterna” faktiskt minskar tonårsgraviditeterna. Nej, det som historiskt hållit antalet föräktenskapliga förbindelser nere, och därmed även tonårsgraviditeterna, är samhällets starka syn att sex hör till äktenskapet. Det var när denna syn luckrades upp och med p-pillrets intåg som antalet unga mammor skjöt i höjden.

Att ge sina barn preventivmedel när de går ut på fredagskvällen ger dessutom en klar signal om att föräldrarna samtycker till barnens sexuella aktiviteter. Rent psykologiskt fungerar det inte att säga ”avstå” samtidigt som man ger dem kondomer.

Man måste också fråga sig på vilket sätt dotterns graviditet på något sätt är relevant för frågan om barn ska undervisas i avhållsamhet. Barn är ju inga robotar som automatiskt gör som föräldrarna säger till dem. Särskilt inte tonåringar, har jag hört. Att göra dotterns graviditet till en anklagelse mot Palin är därför absurt. Ingen undervisning i världen fungerar tvingande. Och endast om tonåringen är en sexuell automat är hon oemottaglig för undervisning om avhållsamhet. Men ingen hävdar väl det? Vi är ju sociala varelser, så även tonåringen, och tar därför in signaler om vad som är rätt och fel från vår omgivning. Och detta påverkar i sin tur förmågan att stå emot driften.

Nu menar Sanna Rayman att ”mänskligheten vore en sorglig art” om sexualiteten gick att kontrollera. Jag menar att det just är människans förmåga att stå över drifterna som skiljer henne från djuren.

Andra bloggar om: , , , ,


  Dagen refuserar replik från MRO

I Dagens reportage om demonstrationen utanför pingstkyrkan i Jönköping, beskyller pastor Pelle Hörnmark Människorätt för ofödda (MRO) för telefonterror och förföljelse av enskilda. Dagens opinionsredaktör Thomas Österberg instämmer i kritiken och skriver att MRO har utövat häxjakt på enskilda. Samt att man gjort det ”med delvis felaktigt faktaunderlag”. Och dagenbloggaren Emanuel Karlsten fantiserar friskt om hur demonstationen påverkat barnen som passerade.

Man skulle kunna tycka att MRO förtjänat lite utrymme att förklara sig. Men så tänker inte Dagen. Intressant nog får vi se lite av en brevväxling mellan MRO:s Mats Selander och dagenredaktionen på MRO:s hemsida. Vi finner att Dagen tycker att MRO fått komma till tals tillräckligt i den ursprungliga nyhetsartikeln. Men där bemöts Pelle Hörnmarks anklagelser endast marginellt. Det intryck läsarna får måste därför vara att MRO agerat oschysst, både mot enskilda och mot församlingen. Det är tråkigt att MRO inte får en chans att svara på denna kritik.

Även Bengt Malmgren har synpunkter på Dagens märkliga hantering av händelsen:

Jag kan inte låta bli att jämföra att man blåste upp en liten blogg-ordväxling mellan Stefan Swärd och Sten-Gunnar Hedin till stora rubriker, ”storbråk” hette det om något som verkligen var storm i ett vattneglas, medan man inte skriver ett ord om den konflikt som faktiskt föreligger mellan Mats Selander och Pelle Hörnmark, vilken har mycket större signifikans för kristenheten i Sverige. Man fokuserar helt på Selanders metoder som man kritiserar och låter honom inte komma till tals med de faktiska synpunkter han har. Rent pinsamt blir det när Dagen några dagar efter demonstrationen i Jönköping har en artikel om pingstpastorer som har synpunkter på valprocessen för ny föreståndare till FFS där Pelle Hörnmark är valberedningens förslag. Inte med ett ord nämndes i artikeln söndagens demonstration utanför hans kyrka och de utstående frågor som Mats Selander ställt och som Hörnmark inte ville svara på.

Intresserade finner MRO:s replik på hemsidan.

Andra bloggar om: , , , ,