Skip to main content.

den 30 augusti 2008


  Stigande aborttal oproblematiskt för DN

Att aborter och könssjukdomar ökar behöver inte vara något negativt. Se bara på Saudiarabien som varken dras med höga aborttal eller problem med könssjukdomar. Och hur kul är det för kvinnor i Saudiarabien?!

Denna halsbrytande logik står inte jag utan DN:s Hanne Kjöller för. Man behöver inte ha en doktorshatt i logik för att se att resonemanget har sina brister. De bakomliggande orsakerna till låga aborttal och liten utbredning av könssjukdomar kan förstås vara olika. Att tvinga kvinnor bära burka och straffa utom- och föräktenskapliga förbindelser med döden kan vara ett sätt att få bukt med problemen. Men det behöver inte vara det enda. Exempelvis kan män och kvinnor självmant välja att ta vara på sig och vänta med sex tills man funnit den rätta. Eller vara noga med preventivmedel. Eller välja livet när den oönskade graviditeten är ett faktum. Ja, det finns många vägar mot lägre aborttal och färre klamydiafall. Ett värderingsskifte skulle kunna få dessa effekter, ett skifte där liv och trohet blir starkare värden.

Aborter och könssjukdomar är vidare negativa i sig själva, oavsett vilket värde man fäster vid det ofödda livet och oavsett hur man värderar den otyglade sexualiteten. Aborten utgör ett mer eller mindre stort ingrepp i kvinnokroppen och könssjukdomen är, tja, en sjukdom. Så det ska verkligen till ideologiska skygglappar för att inte se det problematiska med stigande aborttal och ett ökande antal fall av klamydia.

Hanne Kjöller ångar på. Hon skriver att ”abort alltid är en sista utväg”. Det beror förstås på hur man definierar en sista utväg. Rimligen borde det betyda att kvinnans liv är i fara om inte graviditeten avbryts. Men det är ju inte därför aborter sker i Sverige. Nej, avsevärt mer triviala anledningar utgör orsaken till en överväldigande majoritet av aborterna. I de samtal jag haft med kvinnor som försvarat abortbeslut handlar det ofta om att kvinnan helt enkelt inte känt sig redo att bli mamma eller velat få barn just då. Det har inte varit ett optimalt läge liksom. Ekonomi anförs som skäl trots att alla kan få hjälp av socialen. För ung för att fixa mammarollen är ett annat, trots att de flesta kan få hjälp av någon i sin omgivning. Man vill ha sex men vill inte ha barn. Spricker kondomen blir abort i alldeles för många fall då ett självklart val. Och varför skulle det inte vara det när vår kultur och vår lagstiftning säger att alla skäl är goda nog?

Hanne Kjöller menar också att en hög användning av dagen-efter-piller inte ”speglar något slags lättsinnig inställning till graviditet.” Dagen-efter-pillret är inget abortpiller, menar hon. Det är ”ingen behandling som avbryter en graviditet utan fungerar ungefär som en spiral genom att den förhindrar graviditet.” Det är sant att dagen-efter-pillret inte behöver vara ett abortpiller men i den mån den har samma effekt som en spiral avbryter den i realiteten en graviditet. Detta eftersom spiralen förhindrar ett redan befruktat ägg att få fäste i livmodern. Så visst speglar användningen av dagen-efter-piller, liksom av spiraler, en lättsinnig inställning till det mänskliga livet.

I sin avslutning kommer den väntade kängan till dem som oroar sig för stigande aborttal och ökande problem med könssjukdomar. Hanne Kjöller kallar dem för moralister och menar att de bara är avundsjuka på de ungas sexliv. Vad svara på detta? Kanske bara ”Moralist? Javisst!” och ”Avundsjuk? Nehejdu!” Kan vi återgå till saken nu, Hanne?

Andra bloggar om: , ,