Skip to main content.

den 19 augusti 2008


  Lär känna John McCain

Borde inte denne man bli USA:s näste president?