Skip to main content.

den 17 augusti 2008


  Tro och politik, forts

Rick Warren, pastor för den stora Saddleback Community Church, har lyckats få de båda presidentkandidaterna att komma till sin kyrka för ett samtal om tro och politik. I Aftonbladet kan vi läsa att han sagt följande:

Vi tror på att separera kyrka och stat, men inte att separera tro och politik.

Detta är intressant och viktigt. När man lyssnar till svenska opinionsbildare som är negativa till den kristna tron, som Christer Sturmark och Morgan Johansson, sägs det som en självklarhet att religion inte har med politik att göra. Varför det skulle vara så problematiseras sällan. Jag misstänker att dessa herrar hämtar näring ifrån den etablerade idén om en sekulär stat där staten är skild från kyrkan. Men det är viktigt att skilja dessa begreppspar åt. Separera kyrkan från staten, ja, men separera religionen från politiken, nej.

I ett demokratiskt samhälle måste det vara helt i sin ordning att olika grupper av människor, så även kristna, försöker förändra samhället till något man själv tycker är bättre. Och att vissa uppfattningar inte diskvalificeras från start därför att någon grindvakt tycker att de är religiösa. Om en viss uppfattning är utpräglat religiöst grundad, exempelvis att affärer ska hållas stängda på söndagar, kommer den att diskvalificera sig själv om den endast får stöd av en liten minoritet. Om den däremot skulle få stort stöd, av vilken anledning skulle den då diskvalificeras? Vem, förutom folket, avgör vilka lagar som är legitima? Vem, förutom folket, bör avgöra vilka frågor som diskuteras inom politiken? Vem, förutom folket, bestämmer om religion ska separeras från politiken?