- basun - https://basun.poluha.se -

Röster om kristdemokraterna

Kristdemokraternas Göran Hägglund framstår allt mer som den minister som tydligast värnar familjens rätt att stå fri från klåfingriga politiker. Men det ska inte anses vara en unikt kristdemokratisk ståndpunkt att vara emot social ingenjörskonst. Det är en tanke stor nog att rymma hela borgerligheten.

Ledare [1] i SvD.

Det sista samtalet mellan Göran Hägglund och Fredrik Reinfeldt närmar sig: det handlar nu om att få klart och ärligt besked om Reinfeldts färdriktning. Går den i fel riktning måste Hägglund tacka för sig och leda sitt parti i den konstruktiva riktning som dess väljare har rätt att kräva.
Det finns två hänsyn som är viktiga. Dels hänsynen till partiets linje och väljare, som inte kan tvingas acceptera hur långtgående konflikter som helst. Dels hänsynen till och skyldigheten att upprätthålla ett fungerande politiskt system. Utan fungerande åsiktsbrytning och opposition faller demokratin samman.

Carin Stenström i Världen idag [2].