- basun - https://basun.poluha.se -

Den verkliga faran

Björn Ulvaeus fick svar på tal direkt av Roland Poirier Martinsson. Han skriver i Expressen om ”neohumanismens felslut”:

Vänstertänkaren Johan Ehrenberg har uttryckt saken rationellt och trosbefriat: “All borgerlig ideologi handlar om girighet och egoism. Egentligen.” En sådan attityd förrycker ju onekligen kärleksbudet. Den outtalade slutsatsen för den gudlösa falangen – olika schatteringar av liberaler och socialister – är att kristna människor inte bör tillåtas fatta beslut för rationella, vetenskapsvänliga, medkännande medborgare. Och det är alltså här diskussionen om kristenhet och politik är viktig just nu, men inte som neohumanisterna förstår den. Den demokratiska faran består inte i att kyrkor av olika slag i lagar implementerar sina trossatser, utan i att kristna misstänkliggörs i den demokratiska processen.

Men läs för all del hela artikeln [1].