- basun - https://basun.poluha.se -

Gör inte EU till syndabock

I debatten görs gällande att EU tvingar Sverige till en lagändring. I betänkandet finns några vaga hänvisningar till EU-rätten. Det är emellertid helt fel att EU skulle tvinga oss – EU ska inte utnyttjas som syndabock.

Principen om fri rörlighet för tjänster gäller också hälso- och sjukvården. Men ett medlemsland är inte tvingat att tillåta medicinska eller kirurgiska behandlingar som är förbjudna i patientens hemland.

Ulf Bernitz, professor i europarätt på dagens Brännpunkt [1].

Andra bloggar om: abort [2], europarätt [3], kristdemokraterna [4]