Skip to main content.

den 2 maj 2017


  Vart tog vreden vägen?

För några veckor sedan skrev Sofia Lilly Jönsson en reflektion om förlåtelse i Svenska dagbladet, apropå terrordådet på Drottninggatan och frågan om sådana handlingar verkligen går att förlåta. Mycket av den hon skriver instämmer jag i. Ja, terrorbrott, till och med bestialiska mord på nära och kära, går att förlåta. Jesus själv förutsätter att vi gör det, eftersom vi ber Gud förlåta oss våra skulder. Som Gud gör ska även vi. Gud förlåter den som ångrar sig och så bör även vi. Och ja, det är rätt att be för förövarna. Inte för deras välbefinnande utan för deras omvändelse.

Men nÃ¥got har legat och skavt. Jag tror det har att göra med att Sofia, och ofta kristenheten i stort, slarvar med vem det egentligen är som ska förlÃ¥ta. ”Kan man förlÃ¥ta allt?”, frÃ¥gar hon och svarar jakande. Men vem är ”man”? Rimligen är det den eller de personer som utsatts för en oförrätt. I detta fall de närmast berörda av händelserna pÃ¥ Drottninggatan; anhöriga till de döda, de skadade och de traumatiserade. Vi övriga kan förstÃ¥s be Gud förlÃ¥ta men att själva förlÃ¥ta har vi inget mandat att göra. Därför är det lite märkligt att förlÃ¥telse blir ett stort samtalsämne bland oss alla som endast observerade terrordÃ¥det pÃ¥ avstÃ¥nd. Vi tillhör inte de drabbade.

SÃ¥ hur borde vi övriga agera? Och dÃ¥ kommer vi till det andra som skaver i Sofia Lilly Jönssons artikel. Hon refererar inledningsvis till Paulus ord i Romarbrevet 12:9-21 som handlar om att inte ta rätten i egna händer utan lÃ¥ta Gud svara för hämnden. Sofia skriver vidare att ”motsatsen till förlÃ¥telse är hämnd, en vÃ¥ldsspiral som aldrig tar slut.” Implikationen blir att vi mÃ¥ste förlÃ¥ta för att vÃ¥ldsspiralen ska ta slut. Och det är här, om jag nu förstÃ¥r henne rätt, som hon glömmer bort fortsättningen i Romarbrevet. Endast nÃ¥gra verser senare läser vi om att det inte är för inte ”som överheten bär sitt svärd; den stÃ¥r ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda.”

Här finns alltså utrymme för våldsam hämnd och vrede. Och inte bara i en avlägsen framtid på domens dag utan här och nu, så länge det är överheten, eller staten, som bär svärdet. Och det är på detta sätt som vårt samhälle måste bekämpa terrorn, inte genom någon slags kollektiv akt av förlåtelse. Medan det finns plats för förlåtelse finns det också plats för vrede å de drabbades vägnar. Och det är rätt att vredgas över terrorn! Fem människor har mördats varav en 11-årig flicka på påsklov. Något är märkligt när förlåtelse, ett ämne för de närmast berörda, görs relevant för hela vårt samhälles reaktion på det urskillningslösa våldet. Vart tog vreden vägen?

Läs även vad andra skriver om , , .